Bezoldiging leden raad van bestuur

2022

(in duizend €)

Vaste
vergoeding

Korte-termijn
bonus

Lange-termijn
bonus

Overige
vergoedingen 1
Pensioen-
lasten
Totaal

R.J.M. Joosten

772

525

0

23

170

1.490

L.F. den Houter

551

375

81

23

121

1.151

 


1.323


900


81


46


291


2.641

 

2021

(in duizend €)

Vaste
vergoeding

Korte-termijn
bonus

Lange-termijn
bonus

Overige
vergoedingen 1

Pensioen-

lasten

Totaal

R.J.M. Joosten

725

517

0

18

159

1.419

L.F. den Houter

518

369

0

20

114

1.021

 


1.243


886


0


38


273


2.440

 

1 Het bedrag, dat is vermeld onder Overige vergoedingen, bestaat in 2022 uit de autovergoeding en in 2021 uit de autovergoeding (vanaf september 2021) en de werkelijke kosten van de auto van de zaak (tot september 2021).