Bezoldiging leden raad van bestuur

2021

(in duizend €)

Vaste
vergoeding

Korte-termijn
bonus

Lange-termijn
bonus

Overige
vergoedingen 3
Pensioenlasten Totaal

R.J.M. Joosten 1

725

517

272

18

159

1.691

L.F. den Houter

518

369

266

20

114

1.287

 


1.243


886


538


38


273


2.978

 

2020

(in duizend €) Vaste
vergoeding
Korte-termijn
bonus
Lange-termijn
bonus
Overige
vergoedingen
Pensioenlasten Totaal

R.J.M. Joosten

222 75

5

2

51

355

L.F. den Houter

608 212

82

5

221

1.128

R.P. van Wingerden 2

292 112

(27)

704

65

1.146

 

1.122


399


60


711


337


2.629

 

1 De heer Joosten is per 1 september 2020 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

2 De heer Van Wingerden is op de algemene vergadering van 15 april 2020 niet voorgedragen voor een volgende termijn als CEO, de managementovereenkomst is per 1 juni 2020 geëindigd.

3 Het bedrag, dat is vermeld onder Overige vergoedingen, bestaat in 2021 uit de autovergoeding (vanaf september 2021) en de werkelijke kosten van de auto van de zaak (tot september 2021).