Bezoldiging leden raad van bestuur

Vaste vergoeding, korte-termijn-bonus, pensioenlasten en lange-termijn-bonus (x € 1.000,-)

2019

  Vaste ver­goe­ding Korte-termijn-bonus Pen­sioen­lasten Lange-termijn-bonus
R.P. van Wingerden 700 230 154 125
L.F. den Houter 486 159 30 -
E.J. Bax 81 - 17 125

 

2018

  Vaste ver­goe­ding Korte-termijn-bonus Pen­sioen­lasten Lange-termijn-bonus
R.P. van Wingerden 686 343 151 361
L.F. den Houter 203 101 10 -
E.J. Bax 486 243 101 151