Bezoldiging leden raad van bestuur

Vaste vergoeding, korte-termijn-bonus, pensioenlasten,  overige emolumenten en lange-termijn-bonus (x € 1.000,-)

2017

  Vaste ver­goe­ding Korte-termijn-bonus Pen­sioen­lasten Overige emo­lumen­ten Lange-termijn-bonus
R.P. van Wingerden 684 214 183 3 177
T. Menssen 484 152 49 3 85
E.J. Bax 484 152 93 3 111

 

2016

  Vaste ver­goe­ding Korte-termijn-bonus Pen­sioen­lasten Overige emo­lumen­ten Lange-termijn-bonus
R.P. van Wingerden 680 408 126 8 119
T. Menssen 480 288 39 8 95
E.J. Bax 480 288 66 5 99