Bezoldiging leden raad van bestuur

2023

(in duizend €)

Vaste
vergoeding

Korte-termijn
bonus

Lange-termijn
bonus 1

Overige
vergoedingen 2

Pensioen-
lasten

Totaal

R.J.M. Joosten

801

554

550

22

176

2.103

L.F. den Houter

572

395

714

22

126

1.829

 

1.373


949


1.264


44


302


3.932

 

2022

(in duizend €)

Vaste
vergoeding

Korte-termijn
bonus

Lange-termijn
bonus 1

Overige
vergoedingen 2

Pensioen-
lasten

Totaal

R.J.M. Joosten

772

525

0

23

170

1.490

L.F. den Houter

551

375

81

23

121

1.151

 

1.323


900


81


46


291


2.641

 

1 Het bedrag, dat is vermeld onder Lange-termijn bonus, bestaat uit de belaste waarde van de prestatie aandelen die onvoorwaardelijk zijn geworden voor het lid van de Raad van Bestuur in het betreffende financiële jaar. 

2 Het bedrag, dat is vermeld onder Overige vergoedingen, bestaat uit de autovergoeding.