Raad van commissarissen

De raad van commissarissen wordt gevormd door:

 • ir. H.L.J. (Harrie) Noy (voorzitter)
 • mr. drs. G. (Gosse) Boon RA (vice-voorzitter)
 • drs. C.M.C. (Carla) Mahieu
 • mr. H.Th.E.M. (Henk) Rottinghuis
 • M.P. (Paul) Sheffield
 • H. (Helle) Valentin

Ir. H.L.J. (Harrie) Noy (1951), voorzitter

De heer Noy studeerde eind 1974 af aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij werkte zijn gehele carrière voor ARCADIS. Sinds 1975 bekleedde hij diverse functies in het bedrijf. In 1994 werd de heer Noy benoemd tot lid van de raad van bestuur en in 2000 als CEO en voorzitter van de raad van bestuur. Hij vervulde deze functie tot zijn aftreden in mei 2012.

De heer Noy heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit bezit (maart 2020) 50.000 aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Andere functies:

 • voorzitter van de raad van commissarissen van Fugro NV;
 • directievoor­zitter van Stichting Administratiekantoor TKH Group.

De heer Noy is in 2012 benoemd tot commissaris, in 2016 herbenoemd en in 2017 benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen.

Mr. drs. G. (Gosse) Boon RA (1959), vice-voorzitter

De heer Boon heeft zowel kwantitatieve bedrijfseconomie als bedrijfsrecht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, aan welke universiteit hij in 1983 afstudeerde. Aan deze universiteit heeft hij tevens de studie tot registeraccountant doorlopen. De heer Boon is zijn loopbaan begonnen bij Unilever. Vanaf 1983 tot 2000 bekleedde hij diverse posities binnen dat bedrijf, laatstelijk als CFO van Unilever Brazilië. In 2000 werd de heer Boon benoemd tot CEO van DiverseyLever Nederland, welke functie hij bekleedde tot 2004. Vervolgens heeft de heer Boon de functie van CFO en lid van de raad van bestuur bekleed bij respectievelijk Afvalverwerking Rijnmond en Van Gansewinkel Groep. In 2010 vervolgde hij zijn loopbaan bij Nutreco, alwaar hij in 2011 werd benoemd tot CFO en lid van de raad van bestuur. In 2015, volgend op de delisting van Nutreco, heeft hij besloten deze onderneming te verlaten.

De heer Boon heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit (maart 2020) 80.000 aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Andere functies:

 • Voorzitter raad van commissarissen Albron;
 • Lid raad van commissarissen KPMG;
 • Raad bij de Ondernemingskamer.

De heer Boon is in 2017 benoemd tot commissaris van de vennootschap en in 2019 benoemd tot vice-voorzitter van de raad van commissarissen.

Drs. C.M.C. (Carla) Mahieu (1959)

Mevrouw Mahieu studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij in 1984 afstudeerde. Mevrouw Mahieu begon haar loopbaan bij Royal Dutch Shell, waar zij verschillende managementposities bekleedde op het gebied van human resources, communicatie en bedrijfsstrate­gie. Na enkele jaren als consultant werkzaam te zijn geweest, was mevrouw Mahieu vanaf 2003 werkzaam bij Royal Philips Electronics als Senior Vice President Corporate Human Resources. Thans is zij sinds september 2010 werkzaam bij Aegon als Executive Vice President en Global Head of Human Resources. In 2016 werd zij lid van de Management Board van Aegon.

Mevrouw Mahieu heeft de Nederlandse nationaliteit. Zij bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Andere functies:

 • Lid raad van commissarissen VodafoneZiggo.

Mevrouw Mahieu is in 2011 benoemd en in 2015 herbenoemd tot commissaris van de vennootschap.

Mr. H.Th.E.M. (Henk) Rottinghuis (1956)

De heer Rottinghuis was van 2001 tot zijn terugtreden in 2010 CEO en bestuursvoorzitter van Pon Holdings. Hij kwam in 1993 in dienst van Pon en werd lid van de raad van bestuur in 1999. Daarvoor heeft hij senior-managementfuncties bekleed bij Koninklijke Nedlloyd Groep. Na zijn terugtreden bij Pon bekleedde hij diverse commissariaten, waaronder bij Royal Bank of Scotland, Blokker en Stork (voorzitter). De heer Rottinghuis is in 1982 afgestudeerd aan de Universiteit van Groningen.

De heer Rottinghuis heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Andere functie:

 • Voorzitter raad van commissarissen Koole Terminals.

De heer Rottinghuis is in 2020 benoemd tot commissaris van de vennootschap.

M.P. (Paul) Sheffield (1961)

De heer Sheffield studeerde civiele techniek aan de Universiteit van Surrey (Verenigd Koninkrijk). Hij is ingenieur en lid van het Britse instituut van ingenieurs (British Institution of Civil Engineers). Van 1983 tot 2014 was hij werkzaam bij Kier Group, een grote Britse bouw- en vastgoedonderneming, genoteerd aan de beurs van Londen. In de eerste jaren van zijn loopbaan was hij als ingenieur  betrokken bij diverse projecten in Nieuw-Guinea, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Daarna was hij als projectmanager verantwoordelijk voor projecten in het Verenigd Koninkrijk, Saoedi-Arabië en Hongkong. In 1998 werd hij operationeel directeur van de infradivisie en het daaropvolgende jaar werd hij tot managing director van deze divisie benoemd. In 2005 trad hij toe tot de raad van bestuur van Kier Group, waar hij in 2010 werd benoemd tot CEO. In 2014 maakte hij de overstap van Kier Group naar Laing O’Rourke, een van de grootste particuliere bouwondernemingen van het Verenigd Koninkrijk, waar hij lid van de raad van bestuur (Group Executive Committee) was tot 2017 en verantwoordelijk voor de activiteiten in Europa en het Midden-Oosten.

De heer Sheffield heeft de Britse nationaliteit en bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Andere functie:

 • Lid raad van commissarissen Southern Water Services Ltd.

De heer Sheffield is in 2017 benoemd tot commissaris van de vennootschap.

H. (Helle) Valentin (1967)

Mevrouw Valentin bekleedt de positie van General Manager, Global Business Services, Nordic bij IBM. Sinds 2018 was mevrouw Valentin directeur bij IBM en als zodanig eindverantwoordelijk voor één van IBM’s wereldwijde accounts. Hiervoor was mevrouw Valentin als COO van IBM’s Watson Internet of Things verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de business en het opbouwen en inrichten van de bedrijfsstructuur en productportfolio van deze nieuwe divisie binnen IBM. Daarvoor was ze in de periode 2013-2016 COO van de regio Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland bij IBM, waarbij ze tevens de verantwoordelijkheid droeg voor de uitrol van de nieuwe strategie en de implementatie van een nieuw business model. Zij begon haar carrière bij IBM in 1992, nadat ze was afgestudeerd als Master of Engineering aan de Technische Universiteit van Denemarken.

Mevrouw Valentin heeft de Deense nationaliteit en bezit (maart 2020) 30.000 aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Andere functies:

 • lid raad van commissarissen PFA Pension fund;
 • lid en adviseur van de Nationale ‘Raad voor Disruptie’ in Denemarken.

Mevrouw Valentin is in 2017 benoemd tot commissaris van de vennootschap.

Bezoldiging 2019

De algemene vergadering van aandeelhouders van 19 april 2017 heeft de jaarlijkse beloning van de leden van de raad van commissarissen per 1 mei 2017 vastgesteld op € 70.000,- voor de voorzitter, € 55.000,- voor de vicevoorzitter en € 50.000,- voor de overige leden van de raad, met een opslag van maximaal € 10.000,- (voorzitter) of € 7.000,- (leden) per jaar voor het lidmaatschap een of meer door de raad van commissarissen ingestelde commissies. Niet-Nederlandse leden ontvangen een aanwezigheidsvergoeding van € 1.500,- per vergadering. Werkelijk gemaakte kosten in de uitoefening van werkzaamheden voor BAM worden op declaratiebasis vergoed. Er worden geen opties of aandelen toegekend aan leden van de raad van commissarissen, noch zijn leningen aan hen verstrekt.

De honorering (exclusief kostenvergoeding) van de leden van de raad van commissarissen over het jaar 2019 is als volgt:

H.L.J. Noy, voorzitter

€ 80.000

G. Boon, vice-voorzitter

€ 63.000

C.M.C. Mahieu

€ 60.000

M.P. Sheffield

€ 67.500

H. Valentin

€ 67.500

De honorering van de leden van de raad van commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap, noch van een change of control in de vennootschap.

Rooster van aftreden

Per 15 april 2020

Commissaris

Geboorte­datum

Benoemd 

Her­benoe­ming(en)

Einde lopende termijn

Aftreden uiterlijk in

H.L.J. Noy, voorzitter

27-03-1951

25-04-2012

2016, 2020

2021

2021

G. Boon, vice-voorzitter

09-04-1959

19-04-2017

-

2021

2029

C.M.C. Mahieu *

16-10-1959

20-04-2011

2015

2021

2021

H.Th.E.M. Rottinghuis *

26-01-1956

15-04-2020

-

2024

2032

M.P. Sheffield

25-05-1961

24-08-2017

-

2021

2029

H. Valentin

16-01-1967

19-04-2017

-

2021

2029

* Versterkt recht van aanbeveling van toepassing

Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. Nadien kunnen commissarissen wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd.