Raad van commissarissen

De raad van commissarissen wordt gevormd door:

 • mr. H.Th.E.M. (Henk) Rottinghuis (voorzitter)
 • mr. G. (Gosse) Boon RA (vice-voorzitter)
 • mr. drs. B. (Bob) Elfring
 • mr. D. (Denise) Koopmans
 • M.P. (Paul) Sheffield
 • N.M. (Nina) Skorupska
H.Th.E.M. (Henk) Rottinghuis

Mr. H.Th.E.M. (Henk) Rottinghuis (1956), voorzitter

De heer Rottinghuis is een Nederlandse zakenman die directiefuncties en commissariaten heeft bekleed bij toonaangevende Europese bedrijven in verschillende industriële sectoren. Hij was van 2001 tot zijn terugtreden in 2010 CEO en bestuursvoorzitter van Pon Holdings. Hij kwam in 1993 in dienst van Pon en werd lid van de raad van bestuur in 1999. Daarvoor heeft hij senior-managementfuncties bekleed bij Koninklijke Nedlloyd Groep. Na zijn terugtreden bij Pon bekleedde hij diverse commissariaten, waaronder bij Royal Bank of Scotland, Blokker, DRG (detailhandel levensmiddelen), Stork (voorzitter) en CRH (bouwmaterialen). De heer Rottinghuis is in 1982 afgestudeerd aan de Universiteit van Groningen.

De heer Rottinghuis heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 100.000 aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Andere functies:

 • Voorzitter raad van commissarissen Koole Terminals;
 • Lid raad van commissarissen Damen Shipyards Group.

De heer Rottinghuis is in 2020 benoemd tot commissaris van de vennootschap.

G. (Gosse) Boon

Mr. drs. G. (Gosse) Boon RA (1959), vice-voorzitter

De heer Boon heeft zowel kwantitatieve bedrijfseconomie als bedrijfsrecht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, aan welke universiteit hij in 1983 afstudeerde. Aan deze universiteit heeft hij tevens de studie tot registeraccountant doorlopen. De heer Boon is zijn loopbaan begonnen bij Unilever. Vanaf 1983 tot 2000 bekleedde hij diverse posities binnen dat bedrijf, laatstelijk als CFO van Unilever Brazilië. In 2000 werd de heer Boon benoemd tot CEO van DiverseyLever Nederland, welke functie hij bekleedde tot 2004. Vervolgens heeft de heer Boon de functie van CFO en lid van de raad van bestuur bekleed bij respectievelijk Afvalverwerking Rijnmond en Van Gansewinkel Groep. In 2010 vervolgde hij zijn loopbaan bij Nutreco, alwaar hij in 2011 werd benoemd tot CFO en lid van de raad van bestuur. In 2015, volgend op de delisting van Nutreco, heeft hij besloten deze onderneming te verlaten.

De heer Boon heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 100.000 aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Andere functies

 • Voorzitter raad van commissarissen Albron;
 • Lid raad van commissarissen KPMG;
 • Raad bij de Ondernemingskamer.

De heer Boon is in 2017 benoemd tot commissaris van de vennootschap en in 2022 herbenoemd. Hij is in 2019 benoemd tot vice-voorzitter van de raad van commissarissen.

B. (Bob) Elfring

Mr. drs. B. (Bob) Elfring (1959)

De heer Elfring heeft zijn master in Recht en Bedrijfseconomie behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij begon zijn carrière bij de toenmalige Amsterdam-Rotterdam Bank en heeft daarna (management)functies vervuld bij respectievelijk Rabobank, Amsterdamse Investeringsbank, MeesPierson en Lehman Brothers. Van 2008 tot 2011 was hij bij Credit Suisse onder meer verantwoordelijk voor Investment Banking in Noord-Europa en de Benelux. Van 2011 tot 2018 heeft de heer Elfring voor Bank of America Merrill Lynch gewerkt, waar hij vanaf 2012 verantwoordelijk was voor Corporate and Investment Banking in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, opererend vanuit Londen. In 2021 werd hij Vice Chair of EMEA Investment Banking bij J.P. Morgan Securities plc.

De heer Elfring heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Andere functie:

 • Voorzitter raad van commissarissen Vuyk Holding.

De heer Elfring is in 2020 benoemd tot commissaris van de vennootschap.

D. (Denise) Koopmans

Mr. D. (Denise) Koopmans (1962)

Mevrouw Koopmans behaalde haar master in Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de (post master-)opleiding Vastgoedrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 1991 tot 1998 werkte zij als Chief Legal Officer bij NBM-Amstelland (verworven door BAM in 2000). Daarna heeft zij verschillende commerciële en leidinggevende functies gehad bij achtereenvolgens Heerema Group, Cap Gemini Engineering en RELX Group. Van 2011 tot 2015 was zij bij Wolters Kluwer managing director van de Legal & Regulatory-divisie en van de global business line voor workflow solutions. Voorafgaand aan Wolters Kluwer was ze CEO bij LexisNexis Business Information Solutions (RELX Group). Sinds 2015 is mevrouw Koopmans werkzaam als toezichthoudend bestuurder en adviseur van ondernemingen.

Mevrouw Koopmans heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 15.000 aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Andere functies:

 • Toezichthoudend bestuurder Swiss Post AG;
 • Toezichthoudend bestuurder Sanoma Corporation;
 • Toezichthoudend bestuurder Cicor Group;
 • Lid raad van commissarissen NORMA Group;
 • Lekenrechter (deskundig lid) van de Rechtbank Ondernemingsrecht (Ondernemingskamer) van het Gerechtshof Amsterdam.

Mevrouw Koopmans is in 2020 benoemd tot commissaris van de vennootschap.

M.P. (Paul) Sheffield

M.P. (Paul) Sheffield CBE (1961)

De heer Sheffield studeerde civiele techniek aan de Universiteit van Surrey. Hij is ingenieur en lid van het Britse instituut van ingenieurs (British Institution of Civil Engineers). Van 1983 tot 2014 was hij werkzaam bij Kier Group, een grote Britse bouw- en vastgoedonderneming, genoteerd aan de beurs van Londen. De heer Sheffield was de eerste zeventien jaar van zijn loopbaan werkzaam op belangrijke infrastructuur- en bouwprojecten rond de wereld, waaronder zeven jaar als projectdirecteur op energiecentrales in het Verenigd Koninkrijk, ontziltingsinstallaties in Saudi-Arabië en ondergrondse spoorverbindingen in Hongkong. Daarna gaf hij zeven jaar leiding aan bedrijfsonderdelen in het Verenigd Koninkrijk. In  2005 trad hij toe tot de raad van bestuur van Kier Group, waar hij verantwoordelijk was voor de wereldwijde bouwactiviteiten. Hij werd in 2010 benoemd tot Chief Executive Officer. In 2014 maakte de heer Sheffield de overstap van Kier Group naar Laing O’Rourke, de grootste particuliere bouwonderneming van het Verenigd Koninkrijk, waar hij lid van het Executive Committee was tot 2017 en verantwoordelijk was voor de activiteiten in Europa en het Midden-Oosten.

De heer Sheffield heeft de Britse nationaliteit en bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Andere functies:

 • Lid raad van commissarissen Southern Water Services Ltd.
 • Lid van de Council van het British Institution of Civil Engineers.

De heer Sheffield is in 2017 benoemd tot commissaris van de vennootschap en in 2022 herbenoemd.

N.M. (Nina) Skorupska

N.M. (Nina) Skorupska (1961)

Dr. Skorupska behaalde een master in Chemie, Engineering en Geologie aan de universiteit van Newcastle upon Tyne en verrichtte vervolgens postdoctoraal onderzoek aan dezelfde universiteit. Zij begon haar loopbaan met verschillende onderzoeks- en managementfuncties bij achtereenvolgens IEA Coal Research en National Power plc. In 2001 stapte mevrouw Skorupska over naar RWE, waar zij tot 2012 diverse senior management- en directiefuncties bekleedde, het meest recent als Chief Technology Officer bij Essent in 's-Hertogenbosch, waar zij verantwoordelijk was voor de energiecentrales van Essent (inclusief bouwprojecten). In 2013 werd mevrouw Skorupska Chief Executive van REA, de Britse vereniging voor hernieuwbare energie en schone technologie.

Dr. Skorupska heeft de Britse nationaliteit en bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Andere functies:

 • Lid raad van commissarissen Transport for London;
 • Lid raad van commissarissen Renewable Energy Assurance Ltd.

Mevrouw Skorupska is in 2021 benoemd tot commissaris van de vennootschap.

Bezoldiging 2023

De algemene vergadering van aandeelhouders van 12 april 2023 heeft de jaarlijkse beloning van de leden van de raad van commissarissen vastgesteld op € 94.500,- voor de voorzitter, € 57.750,- voor de vicevoorzitter en € 52.500,- voor de overige leden van de raad, met een opslag van maximaal € 10.500,- (voorzitter) of € 7.350,- (leden) per jaar voor het lidmaatschap van een of meer door de raad van commissarissen ingestelde commissies. Daarnaast ontvangen zij een aanwezigheidsvergoeding van € 1.500,- per vergadering die zij bijwonen buiten hun woonland. Werkelijk gemaakte kosten in de uitoefening van werkzaamheden voor BAM worden op declaratiebasis vergoed. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer een aanzienlijke toename van de tijdsinvestering door de leden noodzakelijk is om de langetermijnbelangen en de duurzaamheid van de vennootschap als geheel te dienen of om haar levensvatbaarheid te verzekeren, kan de raad van commissarissen besluiten om leden een aanvullende beloning toe te kennen van € 1.500,- per halve dag. Er worden geen opties of aandelen toegekend aan leden van de raad van commissarissen, noch zijn leningen aan hen verstrekt. Elk belang in het kapitaal van de vennootschap door leden van de raad van commissarissen dient als langetermijninvestering.

De honorering (exclusief kostenvergoeding) van de leden van de raad van commissarissen over het jaar 2023 is als volgt:

H.Th.E.M. Rottinghuis, voorzitter € 108.000
G. Boon, vice-voorzitter € 71.000
B. Elfring € 69.000
D. Koopmans € 74.000
M.P. Sheffield € 67.000
N.M. Skorupska € 66.000

De honorering van de leden van de raad van commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap, noch van een change of control in de vennootschap.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het bezoldigingsbeleid 2023 voor leden van de Raad van Commissarissen en het remuneratierapport 2023.

Rooster van aftreden

Per 10 april 2024

Commissaris Geboortedatum Benoemd Herbenoeming(en) Einde lopende termijn Aftreden uiterlijk na
H.Th.E.M. Rottinghuis *, voorzitter 26-01-1956 15-04-2020 2024 2028 AVA van 2032
G. Boon, vice-voorzitter 09-04-1959 19-04-2017 2021 2025 AVA van 2029
B. Elfring 26-04-1959 24-08-2020 2024 2028 AVA van 2032
D. Koopmans * 02-06-1962 24-08-2020 2024 2028 AVA van 2032
M.P. Sheffield 25-05-1961 24-08-2017 2021 2025 AVA van 2029
N.M. Skorupska 17-11-1961 14-04-2021 - 2025 AVA van 2033

* Versterkt recht van aanbeveling van toepassing

Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. Nadien kunnen commissarissen wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd.