Profielschets raad van commissarissen

De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv kent een profielschets, die is opgesteld in de Engelse taal en hier is gepubliceerd.