Corporate governance

Corporate governance is de Engelse term voor ondernemingsbestuur. De term wordt gebruikt om aan te duiden hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord moet worden geleid en voor het afleggen van verantwoording daarover aan belanghebbenden, waaronder aandeelhouders, medewerkers, opdrachtgevers en de samenleving als geheel.

De raad van commissarissen en de raad van bestuur zijn verantwoordelijk voor de corporate-governancestructuur van Koninklijke BAM Groep en voor de naleving daarvan. De hoofdlijnen van deze corporate-governancestructuur worden elk jaar in het jaarrapport uiteengezet. De raad van commissarissen en de raad van bestuur onderschrijven de principes en best-practice-bepalingen van de Nederlandse corporate-governancecode (hierna ‘de code’).

De raad van commissarissen en de raad van bestuur zijn ervan overtuigd dat de corporate-governancehuishouding van de vennootschap goed op orde is. De corporate-governancestructuur is in de algemene vergadering van 21 april 2009 met aandeelhouders besproken. De vennootschap zal eventuele substantiële veranderingen in de hoofdlijnen van de corporate-governancestructuur telkens ter bespreking voorleggen aan de algemene vergadering.

Transparantie

Koninklijke BAM Groep streeft naar een open en levendige dialoog met (potentiële) aandeelhouders, analisten, media en andere stakeholders.

Ter vergroting van de transparantie rapporteert Koninklijke BAM Groep de resultaten per kwartaal. De presentaties voor pers en analisten, zijn door belangstellenden te volgen via audioverbindingen.

Gedurende een periode van drie weken voorafgaand aan elke publicatie van resultaten, worden de investor relations contacten tot een minimum beperkt (de zogenoemde 'closed season').

Het aandeel BAM wordt door tien effectenbanken actief gevolgd, waarvan één Britse en één Belgische.

Accountant

De algemene vergadering van aandeelhouders van 22 april 2015 heeft EY benoemd tot externe accountant belast met de controle van de jaarrekeningen 2016, 2017 en 2018.

Relevante wetteksten

Enkele wetteksten op het gebied van effectenrecht zijn te vinden op de website van Autoriteit Financiële Markten.

Voor de Nederlandse corporate governance code verwijzen wij naar de website van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

Een overzicht van substantiële deelnemingen en overige meldingen met betrekking tot de vennootschap zijn eveneens te vinden op de website van Autoriteit Financiële Markten.