BAVA 24 augustus 2020

De buitengewone algemene vergadering ('BAVA') van Koninklijke BAM Groep nv vindt plaats op maandag 24 augustus 2020 om 15.00 uur. in het Postillion Hotel Utrecht Bunnik, Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik.

Op de agenda van deze BAVA staan de benoeming van mevrouw D. Koopmans en de heer B. Elfring als leden van de raad van commissarissen en de benoeming van de heer R. Joosten als lid van de raad van bestuur, alsmede de wijziging van het bezoldigingsbeleid voor de raad van bestuur.
Zoals eerder aangekondigd, zal de heer H. Noy aan het einde van de BAVA de voorzitterschap van de raad van commissarissen overdragen aan de heer H. Rottinghuis en vervolgens aftreden als lid van de raad van commissarissen.

Klik hier voor alle (Engelstalige) documenten voor de BAVA.

# Document Type en grootte
09 Notulen