BAVA 26 juni 2018

De documenten voor de buitengewone algemene vergadering zijn opgesteld in de Engelse taal en gepubliceerd op EGM 26 June 2018.

01. Notulen