Gedragscode – Doing things right

Als BAM willen we dingen goed doen. Dat betekent dat we op een veilige, duurzame en ethische manier te werk gaan. Daarom hebben we een Gedragscode. Hiermee bepalen we wat 'dingen goed doen' bij Koninklijke BAM Groep nv inhoudt.

De afgelopen 150 jaar zijn we van een klein timmerbedrijf uitgegroeid tot een grote internationale firma in Bouw en Vastgoed, Infra en Publiek-private samenwerking. Hoe onze ruim 20.000 werknemers zich gedragen, is cruciaal voor ons bedrijf. We verwachten dat iedereen die bij of voor BAM werkt te allen tijde en in alle situaties juist handelt, zodat onze Groep nog sterker wordt en we samen onze toekomst kunnen veiligstellen.

De Gedragscode van BAM ondersteunt:

  • Wat we doen - ontwerpen, bouwen, onderhouden en ontwikkelen van gebouwen en infrastructuur
  • Waarom we het doen - om duurzame omgevingen te creëren, die het leven van mensen verbeteren
  • Hoe we het doen - open samenwerking; schaalbaar leren; proactief eigenaarschap en voorspelbare prestaties.

Lees hier de Gedragscode van Koninklijke BAM Groep nv.

Speak up

Wanneer u ziet dat onze Gedragscode wordt overtreden of u een vermoeden heeft van mogelijke misstanden, dan kunt u dit rapporteren aan onze compliance officer via doingthingsright@bam.com, zodat we de zaak kunnen beoordelen en waar nodig kunnen onderzoeken, en ervan kunnen leren. U kunt ook contact opnemen met de externe Speak Up-service, via www.speakupfeedback.eu/web/bam. Deze is 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. U kunt daar indien gewenst een anonieme melding doen.