Merk

BAM scoort hoog in diverse jaarlijkse reputatieonderzoeken. De zichtbaarheid en de herkenning van de Groep worden bevorderd door de activiteiten van BAM op een uniforme wijze te presenteren. De huisstijl van BAM biedt bouwstenen voor die zorgvuldige, uniforme presentatie.

Logo BAM

Eind jaren dertig duikt op projectbladen voor het eerst een BAM-logo op, waarin de naam BAM horizontaal en verticaal is weergegeven binnen een vierkant vlak, dat 45 graden is gedraaid ten opzichte van een even groot, zwart vierkant.

Logo BAM

Het vierkantige BAM-logo blijft in gebruik, ook als eind jaren veertig een logo in gebruik wordt genomen met de volledige maatschappijnaam in een cartouche. De naam Bataafsche Aanneming Mij staat in zwarte kapitalen op een goudgele achtergrond. Aan de naam is in rode gotische letters ‘v/h Fa. J. van der Wal & Zoon’ toegevoegd. Het logo vermeldt tevens dat BAM kantoor houdt in ’s-Gravenhage en Amsterdam.

Tot beginjaren zestig blijft het cartouche-logo in gebruik, met steeds meer vestigingsplaatsen daarin opgenomen. Als het merkbeeld in 1961 ook ruimte moet bieden aan de plaatsnaam Hengelo, verdwijnt de tekst ‘v/h Fa. J. van der Wal & Zoon’.

Logo BAM

In het jaarverslag van BAM Holding N.V. over 1973 verschijnt voor het eerst de kubusvorm die bepalend is voor BAM-logo. Medewerkers refereren aan het logo als ‘de frietsnijder’.

In 1992 wordt de huisstijl verfijnd. Het logo BAM Groep wordt afgebeeld in foliedruk, dat een spiegelend zilver effect geeft. De vijf divisies krijgen logo’s in eigen kleuren: utiliteitsbouw in geel, woningbouw in warmrood, installatietechniek in blauw, fabricage in donkerrood en vastgoed in (hel)groen.

Logo BAM

In 1999 ontwikkelt het Amsterdamse ontwerpbureau Total Design een nieuwe huisstijl voor Koninklijke BAM Groep met een nieuw beeldmerk, nieuwe huisstijlkleuren (donkerblauw en lichtgeel) en de introductie van het lettertype Argo.

Logo BAM

De BAM-huisstijl wordt begin 2003 naar aanleiding van de overname van HBG aangepast door Total Identity. Beeld- en woordmerk blijven gehandhaafd, de kleurstelling wijzigt. De basiskleur van de huisstijl is groen (Pantone 361), waarbij oranje (Pantone 151) wordt toegepast als accentkleur. De groen-oranje kleurstelling is al in 1970 voor HBG ontwikkeld door het Haagse ontwerpbureau Tel Design.