Strategie

BAM strategisch plan 2021-2023: ‘Building a sustainable tomorrow’

Door focus op markten en projecten waar BAM over bewezen concurrentiekracht beschikt, verhoogt BAM de winstgevendheid, neemt het risicoprofiel verder af en wordt een platform voor toekomstige groei gecreëerd.

Belangrijkste elementen

 • Herstructureren van activiteitenportfolio, geconcentreerd op markten, projecten en partners, waar BAM bewezen concurrentiekracht kan benutten:
  • Platform voor groei van activiteiten in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Ierland;
  • Bedrijven in Duitsland en België aansturen op verhogen van waarde (‘manage for value’), door middel van operationele verbeteringen en – mogelijk – verkoop;
  • Partnerships uitbreiden door het creëren van activa die een vast inkomen op lange termijn genereren door de huidige pps-activiteiten (publiek-private samenwerking) uit te breiden en nieuwe partnerschappen aan te gaan voor woningbouwontwikkeling;
  • Benutten deskundigheid op gebied van duurzaamheid, digitalisering, modulaire en industriële bouwactiviteiten;
  • Verdere risicovermindering van projectenportfolio.
 • Financiële doelen op middellange termijn (2023)
  • Marge Gecorrigeerde EBITDA verbeteren tot circa 5%;
  • Bedrijfsopbrengsten verminderen tot circa € 5,5 miljard;
  • ROCE (rendement op werkzaam vermogen) >10%;
  • Handelswerkkapitaal-efficiëntie <-10%
  • Groei kapitaalratio tot 20% gedurende strategische periode;
  • Handhaven dividendbeleid van 30-50% pay-out van nettoresultaat.
 • Commitment voor duurzaamheid en veiligheid
  • Duurzaamheid: handhaven van positie op CPD A-lijst en terugbrengen van CO2-emissies van BAM-activiteiten, in lijn met het Science-Based Targets-initiatief (SBTi), met 50% in 2030 ten opzichte van 2015;
  • Veiligheid van medewerkers: ongevalsfrequentie (IF) <3,5 en géén dodelijke ongevallen.

In kader van BAM’s bedrijfsdoelstelling

Het strategisch plan 2021-2023 staat in het kader van de bedrijfsdoelstelling van BAM om opdrachtgevers in de bouwsector de beste dienstverlening te bieden, bij te dragen aan de wereldwijde transitie naar een duurzamere samenleving, medewerkers een veilige en interessante werkomgeving te bieden en voor aandeelhouders een aantrekkelijk rendement te genereren.

Marktkansen als uitgangspunt strategie

Het strategisch plan van BAM is gericht op het belangrijke en groeiende deel van de bouwsector dat wordt gedreven door de toenemende vraag van opdrachtgevers naar duurzame oplossingen. Opdrachtgevers verlangen steeds meer hergebruik van bouwmaterialen, energie-efficiëntie en CO2-reductie tijdens ontwerp, bouw en exploitatie van hun projecten. Een andere belangrijke marktontwikkeling is het aanzienlijke tekort aan woningen. Dit zijn gebieden, waarop BAM een brede ervaring en expertise heeft en investeert in uitbreiding van de dienstverlening.

Platform voor groei

BAM richt zich op groei van activiteiten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dit zijn de markten waar BAM verreweg de grootste schaal heeft. In deze landen start BAM met top 3-posities in zowel de business line Bouw en Vastgoed, als de business line Infra. Ook richt BAM zich op uitbreiding van de dienstverlening op het gebied van publiek-private samenwerking (pps), vanwege de sterke en groeiende positie in dit marktsegment. 

In deze markten zal BAM de portfolio concentreren, streven naar business excellence en productleiderschap, en het verder ontwikkelen van oplossingen in de gehele levenscyclus door opdrachtgevers te voorzien van innovatieve en duurzame integrale oplossingen voor ontwerp, ontwikkeling, realisatie, onderhoud en facilitair management.

BAM zal prioriteit geven aan projecten waar dergelijke innovaties bij herhaling toepasbaar zijn, om het risicoprofiel verder te verminderen en de winstgevendheid te vergroten. Voorbeelden zijn:

 • Aanbieden van energie-/klimaatneutrale woonconcepten voor nieuwbouwprojecten en renovatieprogramma's voor woningcorporaties;
 • Uitrol van duurzame energieoplossingen voor kantoren en woningen (Energy Service Companies of ESCo's);
 • Focus op projectaanbiedingen in twee fasen (‘two-stage tenders’, waarbij de projectvoorbereiding eerst wordt aanbesteed), raamovereenkomsten en vaste opdrachtgevers.

Aansturen op verhogen van waarde (‘managing for value’)

De activiteiten van BAM in Duitsland en België, waar schaal, risico’s en BAM’s marktpositie meer uitdagingen bieden, zullen worden aangestuurd op het verhogen van waarde door verdere operationele verbeteringen en – eventueel – desinvestering. BAM zal selectief zijn bij opdrachtverwerving, onder voortzetting van de optimale dienstverlening aan opdrachtgevers, bedrijfsefficiency en de aandacht voor de veiligheid en ontwikkeling van medewerkers.

Risico's verminderen

Het strategisch plan richt zich specifiek op het verbeteren van het risico/beloningsprofiel van BAM. Als zodanig zal BAM geen omvangrijke en risicovolle projecten in portefeuille nemen, door de omvang van projecten tegen een vaste aanneemsom en één aanbestedingsfase (‘single-stage, lump sum’) in Bouw en Vastgoed, en in Infra te beperken tot € 150 miljoen.

Commitment

De nieuwe raad van bestuur van BAM vertrouwt erop dat de Groep op basis van dit strategische plan meer en duurzamere waarde kan creëren voor opdrachtgevers, medewerkers, de samenleving en investeerders. In de loop van 2021 zal duidelijke voortgang worden gerapporteerd.