Onze mensen

Wat als we niet alleen bouwen aan gebouwen, maar ook aan een duurzame toekomst?

Als een van de grootste bouwbedrijven in Europa gaan we verder dan het ontwikkelen van essentiële infrastructuur en het opleveren van hoogwaardige gebouwen. We bouwen aan een duurzame toekomst. Met meer dan honderd jaar ervaring weten we wat daarvoor nodig is: een divers team, gewaardeerde partners en gedeelde waarden. We dagen de normale gang van zaken uit door te vragen 'wat als...?'. Om vervolgens samen de antwoorden te verkennen en oplossingen te ontwikkelen. Want elke beslissing telt bij het bouwen aan een duurzame toekomst.

The BAM Experience

We zijn op weg om een duurzame toekomst te bouwen. Dat is niet alleen een ambitie; het is een belofte die we niet kunnen waarmaken zonder jou. Met de BAM Experience zetten we onze mensen op de eerste plaats. We creëren een werkomgeving waarin onze waarden richting geven, ons leiderschap inspireert. We koesteren diversiteit en inclusie en bieden onze mensen de ruimte om te groeien en te bloeien. We bouwen aan onze maatschappij, waarbij veiligheid en innovatie altijd voorop staan.

Geleid door Waarden, verbonden door Cultuur

Onze mensen - Geleid door Waarden, verbonden door Cultuur

Wat als we van verder bouwen aan onze cultuur, met onze waarden als fundament?

Onze BAM-waarden, opgesteld door en voor collega's, zijn sturend in alles wat we doen. We streven ernaar deze waarden toe te passen in ons dagelijks werk en in onze interacties: duurzaam, inclusief, samenwerkend, betrouwbaar en met eigenaarschap. Onze leiders geven het voorbeeld door deze waarden op inspirerende wijze na te leven.

Diversiteit koesteren & Inclusie omarmen

Onze mensen - Diversiteit koesteren & Inclusie omarmen

Wat als onze werkplek net zo divers is als de wereld om ons heen?

We streven naar een werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt, en waarin productiviteit en creativiteit worden gestimuleerd worden. We omarmen diversiteit en verschillende perspectieven. Onze verschillen maken ons sterker, en in een meer diverse en inclusieve werkplek kan iedereen het beste van zichzelf geven.

Een duurzaam carrière pad

Onze mensen - Een duurzaam carrière pad

Wat als onze mensen groeien en bloeien?

Wij bieden onze mensen de mogelijkheid om bij BAM een toekomstbestendige carrière op te bouwen, met voldoende ruimte voor ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan cursussen, waarmee je je vaardigheden kunt verbreden. Door onze mensen naar een hoger niveau te tillen, blijven we een voorloper op het gebied van vernieuwing, duurzaamheid en veiligheid.

Bijdrage aan de maatschappij

Onze mensen - Bijdrage aan de maatschappij

Wat als we onze stempel blijven drukken op de maatschappij door onze leefomgeving verder te verbeteren?

We willen dat onze mensen zich gesterkt voelen en het verschil kunnen maken, in het werk bij BAM en voor de samenleving. Want zo hebben ze blijvende, positieve invloed op hun leef- en werkomgeving. Laten we als marktleider op het gebied van duurzaamheid het ontwikkelen van duurzame gemeenschappen voortzetten, zowel binnen BAM als daarbuiten.