Transformeren om onze concurrentiepositie te versterken

De transformatie van BAM richt zich op duurzaamheid in markten waar de Groep zich wil onderscheiden van de concurrentie op het gebied van product- en procesleiderschap en sterke relaties met opdrachtgevers.

BAM zal zich richten op markten waar prioriteit wordt gegeven aan innovatie en duurzaamheid. Een belangrijk initiatief in de divisie Nederland is het vergroten van het aantal bio-based, geïndustrialiseerde Flow-woningen binnen woningontwikkeling en -bouw.

We blijven ons altijd ontwikkelen. We zetten nadrukkelijk in op duurzaamheid, industrialisatie en digitalisering. Dat doen we in markten waar we met onze producten en diensten het verschil maken en waar we onze sterke klantrelaties kunnen benutten.

Minder uitstoot

Minder uitstoot

We hebben ambitieuze doelstellingen om onze uitstoot te verminderen. Om die te halen, nemen we het voortouw door allereerst zelf uitstootvrij te werken. Bijvoorbeeld door met fossiele brandstof aangedreven materieel te vervangen door alter-natieven op elektriciteit en waterstof. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze leveranciers, zodat zij dezelfde stappen nemen.

Het Flow-concept

Het Flow-concept

We zijn gewend aan industrieel en conceptueel bouwen en gaan daarmee door met Flow. Dit concept bewijst dat je betaalbare woningen buiten de bouwplaats kunt bouwen en met hout in plaats van beton. Dit leidt tot 65% minder uitstoot tijdens de bouw en 30% minder uitstoot tijdens de productie.

Sunderland Station

Sunderland Station

Met het Sunderland Station-project van Network Rail hebben we laten zien dat we over de hele breedte van de divisies kunnen werken: met een combinatie van Nuttall en Construct konden we een uitgebreide dienstverlening bieden. Bovendien wisten we door lokale kennis lokale aannemers te betrekken. Het project was binnen anderhalf jaar opgeleverd en zal naar verwachting zo’n 2 miljoen bezoekers per jaar trekken.