RSS Feed Persberichten

19 oktober 2020
Synchroon en BAM Wonen geven startsein bouw 54 woningen Kop van Waal fase 2 in Tiel

Tiel, 19 oktober 2020 - Na een succesvolle verkoop is BAM Wonen gestart met de realisatie van fase 2 Kop van Waal aan de groene klimaatdijk van de Waal in Tiel. Deze fase bestaat uit 54 woningen die, net als fase 1, bestaat uit diverse types eengezins- en twee-onder-een-kapwoningen. De oplevering van de eerste fase, bestaande uit 53 woningen, is in volle gang. Kop van Waal is een ontwikkeling van BAM Wonen en Synchroon, een dochteronderneming van TBI Holdings.

19 oktober 2020
Multidisciplinair consortium brengt met 'Internet of Energy' tempo in versnelling energietransitie

Bunnik, 19 oktober 2020 - Een consortium van tien toonaangevende Nederlandse bedrijven en instellingen start een samenwerking die met de toepassing van ‘Internet of Energy’ de energietransitie in Nederland wil versnellen. Het consortium - TROEF genaamd – ontwikkelt hiervoor een nieuw gelaagd energie-ecosysteem waarmee duurzame energie transparant en optimaal kan worden uitgewisseld tussen gebouwen en gebieden, met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot als gevolg. De samenwerkingsovereenkomst die betrokken partijen begin oktober hebben gesloten, heeft een looptijd van vier jaar.

16 oktober 2020
Uitreking Stedin Safety Award

(Persbericht Stedin:) Rotterdam, 15 oktober 2020 - De Stedin Safety Award is gisteren uitgereikt aan BAM Infra. De vakjury prees BAM Infra om de prestaties die het bedrijf afgelopen jaar leverde op het gebied van veiligheid en kwaliteit.

16 oktober 2020
Studentencomplex

Amsterdam, 14 oktober 2020 - Science Park I, het grootste studentencomplex van Amsterdam, is definitief afgesloten van het aardgas. De aardgasleidingen zijn resoluut doorgezaagd en de nieuwe warmtepompen in werking gesteld. De initiatiefnemers, studentenhuisvester DUWO, woningcorporatie Rochdale en de gemeente Amsterdam voorzien een duurzame toekomst voor Science Park I.

16 oktober 2020
Modelwoning Lauradorp

(Persbericht HEEMwonen:) Kerkrade, 14 oktober 2020 - In januari 2021 start BAM Wonen in opdracht van HEEMwonen met de renovatie van 104 huurwoningen in Lauradorp. Wethouders Freed Janssen en Bart Smeets van gemeente Landgraaf nemen op 14 oktober een kijkje in de modelwoning aan de Salesianenstraat 19 die al is opgeknapt. De woningen worden duurzaam gerenoveerd. Op initiatief van HEEMwonen en in samenwerking met de gemeente Landgraaf biedt BAM Wonen woningeigenaren in de buurt de mogelijkheid om ook aan te sluiten bij de renovatie. Zij kunnen, als ze dat willen, meedoen met de verduurzamingsmaatregelen die worden aangeboden. Ze worden hierover nog geïnformeerd.

15 oktober 2020
Artist's impression

Beverwijk, 15 oktober 2020 – Sjoerd Hooftman, directeur Woningcorporatie Woonopmaat en Veronique Leenhouwers, directeur Noordwest bij BAM Wonen, hebben de ontwikkelovereenkomst getekend voor de realisatie van veertig duurzame sociale huurwoningen aan de Kingsford Smithstraat in Beverwijk.

14 oktober 2020
Wethouder Van Deelen zet eerste schop in de grond voor glasvezel in Scherpenzeel

(Persbericht DELTA Fiber Netwerk:) Schiedam/Scherpenzeel, 8 oktober 2020 - Op deze herfstige donderdagochtend 8 oktober zetten wethouder Gerard van Deelen van gemeente Scherpenzeel, aannemer BAM Infra Telecom, en Piet Grootenboer van DELTA Fiber Netwerk gezamenlijk een eerste schop in de grond aan de Eikenlaan in Scherpenzeel. De aanleg van het glasvezelnetwerk in Scherpenzeel gaat hiermee definitief van start.

12 oktober 2020
BPD en BAM Wonen ondertekenen overeenkomst voor de realisatie van 51 woningen Gashouderskwartier fase 2 in Arnhem

Arnhem, 12 oktober 2020 – Gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) en BAM Wonen hebben de overeenkomst ondertekend voor de realisatie van 51 woningen in het Gashouderskwartier in Arnhem. Het Gashouderskwartier is het eerste project dat wordt gerealiseerd in de inclusieve stadswijk het Nieuwe Kadekwartier. In de tweede fase van het Gashouderskwartier realiseert BAM Wonen veertig koopwoningen en elf huurwoningen voor het BPD Woningfonds.

12 oktober 2020
Vernieuwing Dialoog en entree gemeentehuis gaat van start

(Nieuwsbericht gemeente Ermelo:) Ermelo, 1 oktober 2020 - Na de verbouwing van het gemeentehuis is nu De Dialoog aan de beurt. We pakken ook de entreegevel van het gemeentehuis aan. Wethouder Hans de Haan, Korfker Architecten en BAM Bouw en Techniek tekenden dinsdag 29 septemeber de ontwerp- en bouwteamovereenkomsten.

9 oktober 2020
Tuin van Noord

Rotterdam, 9 oktober 2020 - BAM Wonen heeft in opdracht van HD Groep de laatste woning van in totaal 57 woningen in de eerste fase van het project Tuin van Noord opgeleverd aan de toekomstige bewoners. Met de oplevering van de laatste woning, gerealiseerd in de voormalige cellenvleugels van de Noordsingelgevangenis, zijn de bouwwerkzaamheden voor BAM Wonen afgerond. Met de transformatie van de Noordsingelgevangenis die in 2018 van start ging, is het terrein nu veranderd in een prachtige woon- en leefomgeving waarbij de openbare buurttuin momenteel nog wordt aangelegd.

9 oktober 2020
The Student Hotel

Persbericht: Delft, 08 oktober 2020 - Delft is sinds 1 oktober een unieke hot-spot rijker. Het vijftiende hotel van de toonaangevende hybride hospitality groep kon zich geen betere locatie wensen; gesitueerd in Nieuw-Delft, het groene hart van de stad dat volop in ontwikkeling is, en naast het NS Station. Circulariteit en verbinding staan centraal in TSH Delft. TSH wil innovators en creatieven een plek geven om te creëren, een thuis bieden voor studenten en een hub zijn waar iedereen kan samenkomen.

7 oktober 2020
Maarten Stam

Utrecht, 7 oktober 2020 - Maarten Stam is in dienst getreden bij gebiedsontwikkelaar AM als ontwikkelingsmanager. In deze functie versterkt hij het team van AM Midden waarbij hij een belangrijke bijdrage gaat leveren aan nieuwe gebiedsconcepten aan de hand van de AM kernthema’s Gedurfde duurzaamheid, Inclusieve stad, Healthy urban living & working, Stad- en gebiedmaker en Gelukkig leven. Maarten Stam gaat zich daarnaast bezig houden met de ontwikkeling van Merwede in Utrecht, een bruisende en integraal nieuw te ontwikkelen duurzame stadswijk, met innovatieve mobiliteitconcepten.

7 oktober 2020
Akkoord AEB en BAM/Banzo over scheidingsinstallatie

Amsterdam, 7 oktober 2020 - AEB Amsterdam en bouwcombinatie BAM/Banzo hebben in goed overleg hun geschil bijgelegd over de nascheidingsinstallatie (NSI) op het terrein van AEB.

5 oktober 2020
Overdracht historische vondst bij afronding gebiedsontwikkeling Alblasserwerf in Alblasserdam

Alblasserdam, 5 oktober 2020 - Gebiedsontwikkeling Alblasserwerf in Alblasserdam is voltooid. Hiermee is een nieuw woongebied van in totaal vierhonderd woningen toegevoegd aan Alblasserdam. Om bij de afronding van het plan stil te staan wordt maandag 5 oktober in verband met de coronamaatregelen een kleinschalige, besloten handeling verricht. Alblasserwerf c.v. (een samenwerking van gebiedsontwikkelaar AM en VolkerWessels Vastgoed) draagt hierbij een historische vondst over aan de gemeente Alblasserdam.

1 oktober 2020
Schakel & Schrale restaureert Huis Eindenhout in Haarlem

Haarlem, 1 oktober 2020 - Schakel & Schrale heeft van Stadsherstel Amsterdam opdracht gekregen voor de restauratie van Huis Eindenhout in Haarlem. Het rijksmonument dateert uit 1793. Stadsherstel Amsterdam is sinds begin 2019 de eigenaar van het neoclassicistische gebouw, waarin sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw acht appartementen zijn gehuisvest. De restauratie omvat onder meer het herstel van de houten gevelbekleding, het dak, hardstenen trappen en bordessen, metsel- en stucwerk en het verbeteren van de brandwerendheid van de daken. De werkzaamheden starten in oktober en worden in maart 2021 afgerond.

1 oktober 2020
Viering hoogste punt huis van cultuur en bestuur in Midden-Groningen

(Nieuwsbericht gemeente Midden-Groningen:) Hoogezand, 30 september 2020 - Na een jaar bouwen aan de uitbreiding van een nieuw huis van cultuur en bestuur in de gemeente Midden-Groningen is het hoogste punt van de bouw bereikt. Een klein, select gezelschap (wegens corona-maatregelen) kwam bijeen om hier samen bij stil te staan, onder leiding van burgemeester Adriaan Hoogendoorn en BAM Bouw en Techniek regio Noord regiodirecteur Tiede Swart.

1 oktober 2020
Penitentiaire Inrichting Vught

Bunnik, 1 oktober 2020 - BAM Bouw en Techniek heeft opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gekregen voor het onderhoud aan elektrotechnische en klimaattechnische gebouwinstallaties in Rijksgebouwen. Onderdeel van de opdracht zijn onder meer gerechtsgebouwen, TBS- en penitentiaire inrichtingen. In de EMVI-aanbesteding die aan de opdracht voorafging, zijn negentien percelen verdeeld over zeven bedrijven. BAM heeft voor vijf percelen de opdracht gekregen. Het contract heeft een looptijd van vijf jaar en kent de mogelijkheid tot verlenging met vier jaar. De aanneemsom – exclusief bijkomend werk – bedraagt circa € 5 miljoen per jaar.

30 september 2020
Artist's impression

(Persbericht Regie der Gebouwen:) Dendermonde, 29 september 2020 - Op 29 september 2020 werd de eerste steen gelegd voor de nieuwe gevangenis in Dendermonde. Deze zal de huidige gevangenis in het centrum van de stad vervangen. De nieuwe gevangenis zal plaats bieden aan 444 mannelijke gedetineerden en is gericht op een humane visie op detentie. De bouwwerken zullen tegen eind 2022 voltooid zijn.

30 september 2020
BAM kondigt omvangrijk reorganisatieprogramma aan

Bunnik, 30 september 2020 – Koninklijke BAM Groep nv kondigt een omvangrijk reorganisatieprogramma aan om het effect van lagere bedrijfsopbrengsten, als gevolg van Covid-19 en het selectieve aannemingsbeleid, te beperken.

29 september 2020
BAM Wonen zet dronetechnologie en kunstmatige intelligentie in voor versnellen verduurzamingsopgave

Bunnik, 29 september 2020 - Door de inzet van innovatieve dronetechnologie en kunstmatige intelligentie bij renovaties en de verduurzaming van woningen, kan BAM Wonen samen met haar partners bijdragen aan het versnellen van de verduurzamingsopgave van de naoorlogse woningvoorraad. In opdracht van Rochdale gaat BAM Wonen 111 woningen in de wijk Spoorzicht in Diemen verduurzamen. De technische opname van deze woningen gebeurt op een innovatieve manier, met een geavanceerde drone. Hoe meer met behulp van drones kan worden geïnspecteerd, hoe sneller en betrouwbaarder voor opdrachtgevers kan worden gecalculeerd wat een renovatie gaat kosten en hoe lang deze gaat duren.

Pagina's