RSS Feed Persberichten

15 december 1989

De onderhandelingen over de overname door BAM Groep N.V. van bouwbedrijf Pennings te Rosmalen zijn in een zodanig stadium, dat verwacht mag worden, dat overeenstemming kan worden bereikt.

28 september 1989

De netto winst van de BAM Groep over het eerste halfjaar 1989 bedraagt f 9,1 miljoen (eerste halfjaar 1988: f 4,2 miljoen). Ten opzichte van dezelfde periode in 1988 is de netto winst derhalve meer dan verdubbeld.

7 juni 1989

In de heden te houden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in BAM Holding N.V. zal worden medegedeeld, dat besloten is de splitsing van één bestaand aandeel van nominaal f 20,-- in vijf nieuwe aandelen van nominaal f 4,-- voor te bereiden.

7 juni 1989

In de heden gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten de heer Drs. J. Kleiterp te benoemen en de heren Prof. Dr. J.J.J. van Dijck en Ir. D.E. Hageman opnieuw te benoemen tot commissaris.

7 april 1989

De omzet van BAM Holding N.V. op basis van de produktie steeg met 17% tot f 676 miljoen (1987: f 578 miljoen).