RSS Feed Persberichten

7 juni 1989

In de heden te houden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in BAM Holding N.V. zal worden medegedeeld, dat besloten is de splitsing van één bestaand aandeel van nominaal f 20,-- in vijf nieuwe aandelen van nominaal f 4,-- voor te bereiden.

7 juni 1989

In de heden gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten de heer Drs. J. Kleiterp te benoemen en de heren Prof. Dr. J.J.J. van Dijck en Ir. D.E. Hageman opnieuw te benoemen tot commissaris.