RSS Feed Persberichten

30 september 1991

De onderhandelingen over de overname door BAM Groep N.V. te Bunnik van NIB Nederlandse Installatie-Bedrijven B.V. te Diemen, Utrecht, Haarlem, Wormerveer en Rotterdam hebben een zodanig stadium bereikt, dat verwacht mag worden, dat overeenstemming kan worden bereikt.

23 april 1991

De netto winst van BAM Groep N.V. over 1990 bedraagt f 25.0 miljoen hetgeen een stijging van 20% betekent ten opzichte van 1989 (f 20,9 miljoen).