30 september 1991 - 13:18

BAM Groep neemt NIB Nederlandse Installatie-Bedrijven over

De onderhandelingen over de overname door BAM Groep N.V. te Bunnik van NIB Nederlandse Installatie-Bedrijven B.V. te Diemen, Utrecht, Haarlem, Wormerveer en Rotterdam hebben een zodanig stadium bereikt, dat verwacht mag worden, dat overeenstemming kan worden bereikt.

NIB is in hoofdzaak aktief als elektrotechnisch installateur in de sector utiliteitsbouw. De omzet van NIB bedraagt circa f 40 miljoen. De orderportefeuille ligt op een goed niveau. NIB en de aan NIB verbonden ondernemingen hebben circa 270 werknemers in dienst.

BAM Groep N.V. beoogt met deze overname haar sector installatietechniek verder te versterken. Voor NIB betekent aansluiting bij de BAM Groep een verdere verbreding van haar basis, zodat voor het betrokken personeel geen nadelige konsekwenties als gevolg van de overname verwacht worden.

De vakorganisaties en de SER zijn over de voorgenomen overname conform de fusiegedragsregels geinformeerd. Aan de Centrale Ondernemingsraad zal advies worden gevraagd.

Bunnik, 30 september 1991

Directie BAM Groep N.V.

Contactpersoon: de heer dr ir W. van Vonno -03405 -98360, BAM Groep N.V., Postbus 20, 3980 CA Bunnik