Koninklijke BAM Groep N.V. / directie

De heer A.J.W. Lucas, sectordirecteur Fabricage, montagebouw en afbouw zal - na een dienstverband van ruim 31 jaren - per 1 december 1994 met pensioen gaan; de heer ing. J. van Dijke, sectordirecteur Woningbouw, gaat per 1 januari 1995 - na een dienstverband van ruim 14 jaren - met pensioen.

Per 1 januari 1995 zullen de heren drs. ing. L. Dragt en ir. N.J. de Vries benoemd worden tot sectordirecteur Woningbouw respectievelijk Infrastructuur en Milieu.

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, zal de heer H.P. Avoocaat - na een dienstverband van 35 jaren - in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van juni 1995 aftreden als statutair directeur van Koninklijke BAM Groep N.V.

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen in diezelfde vergadering de heer ir. J.A.P. van Oosten, thans directeur van BAM Bredero BouwB.V., tevens tot statutair directeur van Koninklijke BAM Groep N.V. te benoemen.