15 oktober 1997 - 14:00

Koninklijke BAM Groep heeft wegenbouwer Verlaat overgenomen

Koninklijke BAM Groep N. V. (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek), te Bunnik heeft Verlaat Groep B.V. (infrastructurele werken) te Hardinxveld-Giessendam overgenomen.

De omzet van de Verlaat Groep bedraagt circa NLG 130 miljoen en het aantal medewerkers circa 350. De onderneming is ISO/VCA** gecertificeerd.

Tot de Verlaat Groep behoren onder meer:
Verlaat Wegenbouw B.V

Hardinxveld-Giessendam

Verlaat Milieu B.V.

Hardinxveld-Giessendam

Mostert De Winter B.V.

Hardinxveld-Giessendam

Verlaat Groen B.V.

Hardinxveld-Giessendam

Brouwers Weg beveiliging B.V.

Dokkum

Polderman B.V.

Spaarndam

Nootenboom Barendrecht B.V.

Barendrecht

Stichts Wegenbouw B.V.

Hilversum

Aannemingsbedrijf De Waard B.V.

Nieuw-Lekkerland

De activiteiten omvatten alle werkzaamheden op het gebied van infrastuctuur, waaronder aanleg, reconstructie en onderhoud van wegen en rioleringen, het uitvoeren van grondwerken, betonconstructies, damwanden, werkzaamheden ten behoeve van spoorwegen, het aanleggen van sportaccommodaties, het onderhoud en beheer van grof en fijn groenwerk, aanleg van daktuinen en het aanbrengen van geluidswerende voorzieningen en wegbeveiligingen. Hiertoe heeft men de beschikking over modern eigen materieel en belangen in installaties ten behoeve van de asfaltproductie.

In het kader van de overname van de Verlaat Groep zijn geplaatst 17.094 gewone aandelen Koninklijke BAM Groep N.V. van nominaal NLG 4,--, gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 1997 en volgende boekjaren, tegen een koers van NLG 117,-- per gewoon aandeel.

Met deze overname is verder invulling gegeven aan de uitbouw van de sector infrastructuur van Koninklijke BAM Groep N.V. Door deze overname zal de omzet van deze sector op jaarbasis ruim NLG 400 miljoen bedragen bij een verwachte groepsomzet voor geheel 1997 van circa NLG 1,6 miljard.

De overname zal een positief effect op de winstontwikkeling en op de winst per aandeel Koninklijke BAM Groep N.V. hebben.

Bunnik, 15 oktober 1997

Directie Koninklijke BAM Groep N.V.