7 november 1997 - 13:03

Koninklijke BAM Groep neemt J.G. Nelis over en kondigt convertible aan

Koninklijke BAM Groep N.V. te Bunnik (bouw, infrastructuur en installatietechniek) is in onderhandeling over de overname van J.G. Nelis Beheer B.V. (bouwen infrastructuur) te Haarlem.

Thans bevinden de onderhandelingen zich in het stadium dat verwacht mag worden dat definitieve overeenstemming zal worden bereikt. De overname zal positief bijdragen aan hetgroepsresultaat.

Tot de over te nemen J.G. Nelis groep behoren onder andere onderstaande bedrijven:


  • J.G. Nelis Bouw B.V. te Haarlem

  • J.G. Nelis Bouw Amsterdam B.V. te Amsterdam

  • J.G. Nelis Grond-, Weg- en Waterbouw B.V. te Haarlem

  • J.G. Nelis Materieel B.V. te Haarlem

  • J.G. Nelis Projectmaatschappij B.V. te Haarlem

  • J.G. Nelis Transport B.V. te Haarlem

  • Heibedrijf Heicon B.V. te Haarlem

  • Hofman B.V. te Haarlem

  • Kamsteeg Holding B.V. te Amsterdam

Deze bedrijven tellen circa 500 medewerkers en realiseren (minderheidsdeelnemingen niet meegerekend) een omzet op jaarbasis van circa NLG 175 miljoen. De afdeling infrastructuur draagt hieraan voor circa NLG 80 miljoen bij, de utiliteitsbouw ongeveer NLG 35 miljoen en de woningbouw circa NLG 60 miljoen.

De voorgenomen overname past in de strategie van de Koninklijke BAM Groep die is gericht op verdere versterking van onder meer haar sector infrastructuur. Met de overname realiseert de J.G. Nelis groep haar voornemen aansluiting te zoeken bij een grote bouwgroep.

Na de overname zal de jaaromzet van Koninklijke BAM Groep in 1998 op een niveau liggen van circa NLG 2 miljard. De procentuele verdeling van de omzet over de verschillende sectoren is daarbij als volgt:


utiliteitsbouw (productie en ontwikkeling)

 34

woningbouw (productie en ontwikkeling)

 21

infrastructuur en milieu

 25

installatietechniek

 13

industriële bouw en afbouw

   4

België

   3


 

100

De overname zal deels worden betaald met 38.844 nieuw uit te geven gewone aandelen Koninklijke BAM Groep N. V. van nominaal NLG 4,- tegen een uitgiftekoers van NLG 128,72. De nieuw uit te geven aandelen zullen gerechtigd zijn tot het resultaat van 1998 en volgende jaren. Daarmee komt het aantal geplaatste aandelen op een totaal van 2.027.634 stuks.

Samenhangend met deze overname en met de recente overname van wegenbouwer Verlaat, de overname per 31 december 1997 van het resterende 50%-pakket aandelen van Cremers Installatietechnieken te Roermond en met de realisatie van de overnamestrategie ter verdere versterking van de sectoren installatietechniek en infrastructuur, zal Koninklijke BAM Groep N.V. nog dit jaar een in gewone aandelen converteerbare achtergestelde obligatielening ter grootte van circa NLG 70 miljoen uitgeven met een looptijd die zal worden vastgesteld tussen 5 en 7 jaren. In verband met de uitgifte van deze converteerbare obligatielening wordt een statutenwijziging voorbereid.

De door middel van deze convertible te financieren activiteiten zullen naar verwachting positief bijdragen aan de winst per aandeel.

De betrokken vakorganisaties zijn heden over de voorgenomen overname geïnformeerd; aan de ondernemingsraden zal advies worden gevraagd.

Bunnik, 7 november 1997

Directie Koninklijke BAM Groep N. V.

Voor nadere informatie: telefoon 030-659 8360