Contante deel dividend / handhaving winstverwachting

Aan de Aandeelhoudersvergadering te houden op 29 mei 1997 zal worden voorgesteld een dividend uit te keren van NLG 5,25 per gewoon aandeel van NLG 4,-- nominaal.

Daarbij wordt aan aandeelhouders de keuze gelaten het dividend geheel in contanten op te nemen dan wel 2,5% (nominaal NLG 0,10) in aandelen ten laste van de algemene reserve of de agioreserve en een bedrag van NLG 2,30 in contanten.

De eerder uitgesproken resultaatsverwachting dat - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - voor 1997 een nettowinst van tenminste NLG 20 miljoen wordt geprognosticeerd, wordt gehandhaafd.

23 mei 1997

Directie Koninklijke BAM Groep N.V.