2 februari 1998 - 10:58

Koninklijke BAM Groep neemt activiteiten van HABO over

Koninklijke BAM Groep N. V. te Bunnik heeft in goed overleg met de gemeente Den Haag en de betrokken bankier beginsel-overeenstemming bereikt met de curator van HABO te Den Haag over de overname van het merendeel van de activiteiten van HABO.

Met de overgenomen werkzaamheden is een orderportefeuille gemoeid van bijna NLG 25 miljoen. HABO is voorts betrokken bij een aantal ontwikkelingsprojecten.

HABO is actief in utiliteitsbouw, woningbouw en onderhoud, voornamelijk in de Haagse regio. Voor BAM betekent de overname een verdere versterking van de positie in deze regio.

De door de Koninklijke BAM Groep overgenomen activiteiten worden ondergebracht in een 100%-dochtervennootschap, BAM HABO B.V., gevestigd te Den Haag. Voor tenminste 65 van de 90 werknemers van HABO blijft de werkgelegenheid behouden.

Bunnik, 2 februari 1998

Koninklijke BAM Groep N.V.

Informatie: 030 -6598200/360