Koninklijke BAM Groep versterkt positie in België met overname van bouwbedrijf Interbuild

Koninklijke BAM Groep N. V. (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) heeft het Belgische bouwbedrijf Interbuild N. V. te Wilrijk, Antwerpen, overgenomen.

Interbuild verwacht over 1998 een omzet te realiseren van circa NLG 150 miljoen en zal direct positief bijdragen aan de winst per aandeel Koninklijke BAM Groep.

De overname zal worden voldaan in contanten uit de beschikbare middelen.

Interbuild (circa 260 personeelsleden, opgericht in 1980) behoort tot de belangrijkste bouwondernemingen in België en richt zich hoofdzakelijk op utiliteitsbouw (kantoren, winkelcentra, industriële bouw) en verder op renovatie. Het bedrijf is actief in geheel België, maar voornamelijk Vlaanderen en Brussel. Interbuild staat bekend als kwaliteitsbouwer. De orderportefeuille van Interbuild bedroeg ultimo 1997 NLG 128 miljoen en is ook kwalitatief van een goed niveau.

Koninklijke BAM Groep N.V. is met haar dochteronderneming BAM Construction N.V. (bouwen ontwikkeling) reeds 25 jaar actief op de Belgische bouwmarkt.

De activiteiten van Interbuild N.V. sluiten goed aan bij die van BAM Construction N.V. en BAM Vastgoed Ontwikkeling N.V., beide eveneens gevestigd te Wilrijk, Antwerpen (omzet circa NLG 50 miljoen).

Door realisatie van de overname zal de positie van Koninklijke BAM Groep op de Belgische bouwmarkt aanzienlijk worden versterkt. Voor Interbuild biedt aansluiting bij een grote bouwgroep een verbreding van haar basis op de diverse deelmarkten.

De betrokken ondernemingsraden en de vakorganisaties zijn heden geïnformeerd over de transactie.

Raad van Bestuur Koninklijke BAM Groep N. V.

Bunnik, 20 mei 1998