Persbericht

Prof. Ir. G. Maas, hoogleraar uitvoeringstechniek aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven is per 1 september 1998 benoemd tot directeur design build van Koninklijke BAM Groep N.V.

De heer G. Maas zal voor één dag per week als hoogleraar aan de TU Eindhoven verbonden blijven.

Bunnik, 25 juni 1998

Raad van Bestuur

Koninklijke BAM Groep N. V.