RSS Feed Persberichten

22 december 1999

Kombinatie Spoortunnel Best – waarin HBW en Strukton Betonbouw participeren – heeft de eerste fase van de spoortunnel in Best opgeleverd.

13 december 1999

In aansluiting op de eerder uitgesproken winstverwachting bevestigt de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv de goede gang van zaken bij de onderneming. Bij de publicatie op 16 september jl. van de resultaten over het eerste halfjaar was de verwachting uitgesproken dat in het tweede halfjaar 1999 een overeenkomstige winststijging zou worden behaald als over het eerste halfjaar 1999. Thans bestaat de verwachting dat de nettowinst over geheel 1999 ten minste 25% hoger zal uitkomen dan over 1998.

3 december 1999

Koninklijke BAM Groep N.V. te Bunnik (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) is in onderhandeling over de overname van Vos Elektrotechniek B.V. en Vos Elektromotoren B.V. te Apeldoorn, werkzaam op het terrein van elektrotechnische installaties in de industrie alsmede onderhoud van elektromotoren.

1 december 1999

Combinatie Betuweroute Rotterdam-Zuid, waarin HBG en NBM-Amstelland participeren, heeft van Projectorganisatie Betuweroute opdracht gekregen voor de aanleg van de Verlegde Havenspoorlijn. Dit bijna zeven kilometer lange traject maakt deel uit van de Havenspoorlijn, onderdeel van de Betuweroute. De aanneemsom bedraagt f 103 miljoen.

18 november 1999

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van HBG, Hollandsche Beton Groep nv, delen met droefheid mee dat ir. J.J. Endtz, lid van de Raad van Commissarissen en oud-president van de Raad van Bestuur van de Groep, is overleden op 17 november 1999. De heer Endtz werd 69 jaar.

18 november 1999

HAM Dredging Ltd heeft een grote sleephopperzuiger besteld bij IHC Holland N.V.

8 november 1999

HBG, Hollandsche Beton Groep nv, draagt de ondernemingsactiviteiten van Torkret GmbH te Essen met ingang van 1 november 1999 over aan de huidige directeur.

1 november 1999

Edmund Nuttall Ltd – de Britse groepsmaatschappij van HBG, gespecialiseerd in beton- en waterbouw – heeft in Bangladesh opdracht verworven voor ontwerp en aanleg van een brug over de rivier Meghna nabij Bhairab, ten noordoosten van de hoofdstad Dhaka.

21 oktober 1999

HBG Bouw en Vastgoed bv, groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv, en Elion & Pajkrt Bouwen bv te Rijswijk voeren besprekingen omtrent de overname van Elion & Pajkrt Bouwen bv door HBG. Verwacht mag worden dat hierover binnen afzienbare tijd overeenstemming kan worden bereikt.

19 oktober 1999

Bunnik, 19 oktober 1999 - Koninklijke BAM Groep nv te Bunnik (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatie-techniek) maakt in aansluiting op het persbericht van 15 april 1999 bekend, heden definitieve overeenstemming te hebben bereikt met Belgian Scaffoldiong Group nv (Balliauw) te Verrebroek, België, over de verkoop van BAM's dochteronderneming Fourisol nv te Wilrijk-Antwerpen (isolatie-technieken). Fourisol realiseerde in 1998 een omzet van ruim NLG 30 miljoen.

18 oktober 1999

– Edmund Nuttall Ltd – een groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv – heeft met de curatoren van John Martin Construction Ltd te Shipdham, nabij Norwich, overeenstemming bereikt over de overname en voortzetting van John Martin Construction. De onderneming telt circa 120 medewerkers. De omzet bedraagt op jaarbasis ongeveer £ 10 miljoen [f 30 miljoen].

13 oktober 1999

Mr. drs. K.K. Troost [47] – thans Financial and commercial director bij Shell UK – treedt per 2 januari 2000 in dienst van HBG, Hollandsche Beton Groep nv.

13 oktober 1999

Schakel & Schrale, de restauratiespecialist van HBG, vernieuwt het dak van een van de vleugels van Gymnasium Haganum aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Het uit 1907 daterende pand krijgt ruim dertigduizend nieuwe leien. HBG restaureert ook de dakkapellen, spanten en kapotte dakdelen. Eind december is de restauratie voltooid.

29 september 1999

Koninklijke BAM Groep N.V. (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) heeft definitieve overeenstemming bereikt over de overname van Vissers' Infra en Milieu B.V. en HOKA B.V., tot dusver 100% dochtervennootschappen van Vissers' Beheer B.V. te Drunen.

16 september 1999
  • Nettowinst + 23%;
  • Winst per aandeel + 8%;
  • Winstprognose geheel 1999 naar boven bijgesteld tot ruim 20%.
2 september 1999

Hollandsche Beton Groep nv, behaalt in het eerste halfjaar 1999 een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen van f 56 miljoen [f 54 miljoen], ofwel per aandeel f 1,61 [f 1,61]. De nettowinst is met f 59 miljoen gelijk aan het eerste halfjaar 1998. De nettowinst per aandeel bedraagt f 1,71 [f 1,76].

11 augustus 1999

HAM, bagger- en waterbouwkundige werken heeft in Maleisië en Singapore twee opdrachten verworven met een gezamenlijke waarde van circa f 300 miljoen.

8 juli 1999

HBG, Hollandsche Beton Groep nv, heeft de activiteiten van de Groep op de Amerikaanse markt ondergebracht in de nieuwe groepsmaatschappij HBG Constructors Inc. Het hoofdkantoor van deze onderneming is gevestigd in Longmont, Colorado.

5 juli 1999

(Gezamenlijk persbericht Koninklijke BAM Groep nv te Bunnik en Lintzen Holding bv te Sittard:) Bunnik/Sittard, 5 juli 1999 - Koninklijke BAM Groep nv te Bunnik en Lintzen Holding bv te Sittard maken in aansluiting op het persbericht van 7 april 1999, bekend dat definitieve overeenstemming is bereikt over de overname van Wegenbouwbedrijf J. Lintzen bv te Sittard door Koninklijke BAM Groep nv. De aandelen in het kapitaal van Wegenbouwbedrijf J. Lintzen bv zijn heden overgedragen. De koopprijs is geheel in contanten voldaan.

25 juni 1999

Ir. R. de Leeuw, thans directeur HAM, Hollandsche Aanneming Maatschappij bv, is per 1 juli 1999 benoemd tot directeur van het project 'HBG Management Infrastructure' bij HBG, Hollandsche Beton Groep nv. Dit project betreft de herziening van de organisatieprincipes van HBG en de daarbij behorende sturings- en rapportagemethodieken.

Pagina's