Openbaar bod van HBG op resterende aandelen Wayss & Freytag

In het kader van de SER Fusiegedragsregels 1975 deelt HBG, Hollandsche Beton Groep nv, mee een vast openbaar bod uit te brengen op alle door derden gehouden aandelen in Wayss & Freytag AG, gevestigd te Frankfurt am Main.

De prijs waarvoor HBG bereid is deze aandelen te verwerven, is definitief vastgesteld. HBG heeft thans ruim 98% van het geplaatste kapitaal in Wayss & Freytag in bezit. De aandelen in Wayss & Freytag worden verhandeld op de effectenbeurzen van Frankfurt am Main en Berlijn.


  • De vastgestelde prijs per aandeel bedraagt € 23 [DM 44,98];

  • De aanmeldingstermijn loopt van 1 maart 1999 tot en met 22 april 1999;

  • Aandeelhouders van Wayss & Freytag die hun aandelen wensen aan te bieden, wordt verzocht zulks te doen bij een der kantoren van Dresdner Bank AG in Duitsland;

  • Het biedingsbericht is vanaf 1 maart 1999 verkrijgbaar bij kantoren van voornoemde bank in Duitsland, alsmede ten kantore van Hollandsche Beton Groep nv te Rijswijk;

  • HBG zal eind april 1999 het aantal verkregen aandelen bekendmaken.

Het openbaar bod wordt uitgebracht conform de Übernahmekodex van het Duitse Ministerie van Financiën.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.