RSS Feed Persberichten

25 juni 1999

Ir. R. de Leeuw, thans directeur HAM, Hollandsche Aanneming Maatschappij bv, is per 1 juli 1999 benoemd tot directeur van het project 'HBG Management Infrastructure' bij HBG, Hollandsche Beton Groep nv. Dit project betreft de herziening van de organisatieprincipes van HBG en de daarbij behorende sturings- en rapportagemethodieken.

23 juni 1999

Oliemaatschappij Elf Petroland bv in Den Haag heeft HSM, Hollandsche Staalbouw Maatschappij bv, opdracht verleend voor de levering van offshoreplatform K4BE.

19 juni 1999

Koninklijke BAM Groep nv deelt mee dat het keuzedividend per gewoon aandeel van nominaal NLG 4,00 over het boekjaar 1998 als volgt is vastgesteld:

  • NLG 6,25 (EUR 2,84) in contanten per aandeel

dan wel:

  • op 19 aandelen 1 nieuw gewoon aandeel, uitsluitend verkrijgbaar in CF-vorm, ten laste van de fiscaalvrije agioreserve of de algemene reserve. De nieuwe aandelen zijn gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 1999 en het dividend over volgende boekjaren.