RSS Feed Persberichten

28 februari 2000

De Raad van Bestuur van HBG, Hollandsche Beton Groep nv, deelt mede dat op 27 februari 2000 de te Rijswijk gevestigde stichting 'Stichting HBG' heeft besloten het haar door de vennootschap bij overeenkomst d.d. 17 augustus 1997 verleende recht tot het nemen van beschermingspreferente aandelen in de vennootschap, uit te oefenen.

25 februari 2000

HBG, Hollandsche Beton Groep nv, is door Koninklijke Boskalis Westminster nv in kennis gesteld van haar voornemen een bod uit te brengen op de aandelen HBG.

24 februari 2000

HBG, Hollandsche Beton Groep nv, bevestigt oriënterende gesprekken te voeren, zowel met Koninklijke Boskalis Westminster nv als met de Belgische onderneming Ackermans & Van Haaren nv, over mogelijke vormen van samenwerking.

17 februari 2000

HBG Utiliteitsbouw regio Utrecht heeft opdracht verworven voor de bouw van twee kantoren aan de Graadt van Roggenweg in Utrecht, pal naast het Jaarbeurscomplex.

11 februari 2000

FCI Constructors Inc [een dochteronderneming van HBG Constructors Inc] heeft in joint venture met Cleveland Bridge California Inc opdracht verworven voor de bouw van New Carquinez Bridge ten noordoosten van San Francisco, California, tussen de steden Crockett en Vallejo. De aanneemsom voor deze hangbrug bedraagt f 415 miljoen, waarvan f 270 miljoen voor HBG.

11 februari 2000

San Francisco, California – FCI Constructors, Inc. [an affiliate of Flatiron Structures Company, which is a subsidiary of HBG Constructors, Inc.] in joint venture with Cleveland Bridge California, Inc. has been awarded the contract from the California Department of Transportation [Caltrans] to construct the New Carquinez Bridge located 25 miles northeast of San Francisco, California, between the cities of Crockett and Vallejo. This $187.8 million contract [of which 65% for HBG] is the largest individual contract in the history of Caltrans.

10 februari 2000

HBG, Hollandsche Beton Groep nv, is in gesprek met ENCI, Eerste Nederlandse Cement Industrie nv, over de verkoop van een aandelenbelang van 50 procent in Beamix Holding bv te Eindhoven aan ENCI. ENCI houdt reeds 50 procent van de aandelen in Beamix.