RSS Feed Persberichten

27 juni 2001

Amstelveen / Rijswijk – De bouw- en baggerconcerns Ballast Nedam en HBG hebben dinsdag 26 juni na beurs het contract getekend voor de fusie van hun beider baggerondernemingen.

27 juni 2001

Koninklijke BAM NBM nv te Bunnik (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) is in onderhandeling over de overname van Beckmann Elektrotechniek bv te Enschede door haar dochtervennootschap BAM Techniek bv. De verwachting is thans gewettigd dat overeenstemming kan worden bereikt.

20 juni 2001

Rijswijk – HBG, Hollandsche Beton Groep nv, is door Heijmans nv in kennis gesteld van haar voornemen een bod uit te brengen op de aandelen HBG.

15 juni 2001

Rijswijk – HBG Civiel bv, groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv, gaat het rijdend materieel voorzien van camera's om de bestuurders meer zicht te bieden in de 'dode hoeken'. Na een uitgebreide proefperiode - waarin laadschoppen, graafmachines en vrachtauto's zijn uitgerust met camera's - is hiertoe besloten.

14 juni 2001

Den Haag - HBG Utiliteitsbouw bv regio West en Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren B.V., verenigd in de Aannemerscombinatie AC99, hebben op 13 juni het hoogste punt bereikt van de nieuwe polikliniek van ziekenhuis Leyenburg in Den Haag.

13 juni 2001

Den Haag – Tebodin, Consultants & Engineers, heeft van de Europese Unie opdracht verworven voor het opzetten van een projectvoorbereidings-organisatie [Project Preparation Facility] die de Poolse overheid assisteert bij de uitvoering van naar schatting 800 projecten, die worden gefinancierd in het kader van het Europese Phare-programma.

11 juni 2001

De ene dag braken ze zich in de collegezaal nog het hoofd over allerlei theoretische stellingen, de volgende dag 'verdronken' ze bijna in de praktijk van alledag. Tien studenten maakten eind mei kennis met de bouw in zijn algemeen en HBG in het bijzonder. Hun conclusie na afloop: 'we hebben genoten én geleerd'.

11 juni 2001

Gouda – De joint venture Triangle Contractors [waarvan HBG Steel structures deel uitmaakt] heeft in Noorwegen twee hangbruggen, de Storda-brug en de Bømla-brug, opgeleverd.

10 juni 2001

Met het demonteren van stalen brugdelen is Misener Marine, onderdeel van HBG Constructors, begonnen aan de laatste loodjes van Broadway Bridge in Daytona Beach.

9 juni 2001

Schakel & Schrale neemt in de Utrechtse binnenstad een middeleeuws pand onder handen. Het maakte met nog drie panden ooit deel uit van een klooster, waarvan de kapel naderhand is verbouwd tot enkele woningen, bestemd voor voorname Utrechtenaren. De HBG-dochter brengt het verleden terug nu één van de historische woningen onderdak zal bieden aan de burgemeester van de Domstad.

9 juni 2001

Er komt voor de Groep maar geen eind aan de bouwopdrachten voor diverse hogesnelheidslijnen. Ten oosten van Luik gaat Galère, in combinatie, een 6,7 kilometer lange spoortunnel bouwen voor de HSL tussen Brussel en Keulen. En in Antwerpen rijden de Thalys-treinen in 2005 door twee tunnels die worden geboord door een joint venture waarin CEI Construct en Wayss & Freytag Ingenieurbau deelnemen.

7 juni 2001

In Ramspol heeft HBG Civiel het eerste doek geplaatst voor de balgstuwkering. Het 33 ton zware doek is met een drijvende kraan in de bouwput neergelaten.

7 juni 2001

Rijswijk - HBG Civiel Staalbouw - onderdeel van HBG Civiel, een groepsmaatschappij van Hollandsche Beton Groep nv - plaatst zaterdag 9 juni de eerste van de twee nieuwe basculebruggen van de Hoornbrug in Rijswijk.

7 juni 2001

Rijswijk – HBG, Hollandsche Beton Groep nv, roept een informatieve aandeelhoudersvergadering bijeen, te houden op dinsdag 26 juni 2001 om 10.00 uur in het hoofdkantoor van HBG, Generaal Spoorlaan 489 te Rijswijk.

6 juni 2001

Over de N213 tussen Naaldwijk en knooppunt Westerlee passeren per etmaal dertigduizend voertuigen. Vrachtverkeer rijdt af en aan naar de verschillende veilingen in het Westland. De huidige tweebaansweg is hierop niet berekend. Veilingen en omliggende gemeenten hebben zich hard gemaakt voor verbreding van deze drukke route door de glazen stad.

6 juni 2001

Rijswijk/Schiedam - HBG Steel Structures - onderdeel van HBG Civiel, een groepsmaatschappij van Hollandsche Beton Groep nv - heeft opdracht gekregen voor het detailontwerp en de bouw van een transformatorplatform voor een offshore windmolenpark in Denemarken.

5 juni 2001

Waar eens de Zuiderzee was, verrijst een futuristisch pand. Het bouwen van een in het oog springend gebouw als het Mode Centrum Almere, vraagt om een minder traditionele bouwmethode. Het centrum wordt een markant gebouw. Met als absolute blikvanger de Dome: een champignonvormig onderkomen met een totale oppervlakte van maar liefst 16.000 m². Een paar prefab-elementen neerzetten is er niet bij. HBG maakt gebruik van de liftslabmethode.

4 juni 2001

HBG Civiel Staalbouw heeft opdracht gekregen voor het detailontwerp en de bouw van een transformatorplatform voor een offshore windmolenpark in Denemarken. Dit park van tachtig windmolens wordt ruim vijftien kilometer uit de kust van Esbjerg in de Noordzee gerealiseerd.

3 juni 2001

Als een veertje zweefde onlangs bij HBG Civiel Staalbouw in Schiedam de 'wanden' van een stalen jacket door de lucht. Althans zo leek het, toen met zware kranen twee 325 ton zware zijstukken met een nauwkeurigheid van drie millimeter in hun verticale positie werden gebracht.

2 juni 2001

Bouwcombinatie Gelderse Poort werkt sinds mei vorig jaar aan het sluitstuk van de Betuweroute, de goederenspoorlijn die het Rotterdamse havengebied verbindt met het Europese achterland. Het zeven kilometer lange traject loopt van Zevenaar tot de Duitse grens. De bouwpartners, waaronder HBG Civiel, realiseren onder meer een ruim twee kilometer lange spoortunnel, deels aangelegd binnen de bebouwde kom.

Pagina's