RSS Feed Persberichten

30 december 2002

Koninklijke BAM Groep nv maakt bekend het eenderde belang in baggeronderneming Ballast HAM Dredging (BHD) van Ballast Nedam nv te hebben verworven.

16 december 2002

Het dividendpercentage van de 7.857.143 converteerbare cumulatief preferente aandelen F, serie FP4, subserie 1, waarvoor certificaten van aandelen zijn uitgegeven, is voor de eerste periode van acht jaar vastgesteld op 8,83%.

13 december 2002

Tebodin, Consultants & Engineers verwerft per 1 januari 2003 51 procent van de aandelen in het Poolse ingenieursbureau SAP-Projekt Sp. z o.o. Tebodin heeft een optie om op 1 januari 2004 de resterende aandelen te verwerven. Beide partijen tekenden gisteren het contract in Warschau.

12 december 2002

De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft op hoofdlijnen kennisgenomen van de bevindingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid.

11 december 2002

Koninklijke BAM Groep maakt uitoefening van ‘greenshoe optie’ bekend.

11 december 2002

Koninklijke BAM Groep stelt uitgifteprijs gewone aandelen op EUR 13,75.

9 december 2002

Preferentiële inschrijving op gewone aandelen en certificaten van converteerbare cumulatief preferente aandelen door bestaande aandeelhouders gesloten.

5 december 2002

Bunnik, 5 december 2002 – HBG Construction Ltd (de werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv die actief is op de Britse utiliteitsbouwmarkt) heeft een contract gesloten met The Leeds Teaching Hospitals NHS Trust om een nieuw ziekenhuis (Wharfedale Locality Hospital) te realiseren en dat gedurende dertig jaar te exploiteren. Het betreft een PFI-overeenkomst (Private Finance Initiative) ter waarde van € 23 miljoen.

4 december 2002

Het nieuwe stadhuis van Alphen aan den Rijn is gereed. HBG Utiliteitsbouw realiseerde het stadhuis in opdracht van de gemeente naar een ontwerp van Erick van Egeraat Associated architects [EEA] te Rotterdam. HBG ging in mei 2000 met de bouw van start. De aanneemsom bedroeg circa € 24 miljoen.

3 december 2002

HBG Vastgoed bv viert woensdag 18 december - in het bijzijn van drs. W. Smink, wethouder van de gemeente Groningen - het bereiken van het hoogste punt bij de bouw van het kantoor Oslo in kantorenpark De Meeuwen.

2 december 2002
  • Uitgifte van maximaal 3.000.000 nieuwe gewone aandelen
  • Uitgifte van maximaal 7.857.143 certificaten van converteerbare preferente aandelen
  • Uitgifte van maximaal 1.666.667 certificaten van niet-converteerbare preferente aandelen
  • Uitgiften van bovengenoemde certificaten van preferente aandelen ter grootte van EUR 200 miljoen gegarandeerd door ING Bank en Rabobank
  • Bestaande kwalificerende aandeelhouders hebben de mogelijkheid preferente toewijzing te ontvangen op de uitgiftes van gewone aandelen en certificaten van converteerbare preferente aandelen.
2 december 2002

Amsterdam, 29 november 2002 - HBG Utiliteitsbouw (onderdeel van Koninklijke BAM Groep nv) heeft opdracht verworven voor uitbreiding van de afdeling Radiotherapie van VU medisch centrum te Amsterdam. De opdrachtsom bedraagt 3,8 miljoen euro. In december 2003 wordt het project opgeleverd.

29 november 2002

Bunnik, 29 november 2002 – Wayss & Freytag Ingenieurbau en Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau (beide onderdeel van Koninklijke BAM Groep nv) hebben opdracht verworven voor vernieuwing van het Niedersachsenstadion in Hannover.

27 november 2002

Gorinchem/Wassenaar - Mijnster Zand- en Grinthandel B.V., een dochteronderneming van Ballast Ham Dredging bv, heeft met ingang van 1 januari 2003 haar activiteiten in de bouwmaterialenhandel te Zwijndrecht verkocht aan BouwCenter Van Leeuwen B.V. te Wassenaar.

20 november 2002

Bunnik, 20 november 2002 – HBG Constructors, Inc. (de Amerikaanse groepsmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv) heeft in de staat Californië twee opdrachten verworven met een gezamenlijke waarde van EUR 45 miljoen.

14 november 2002

Koninklijke BAM NBM nv en Grupo Dragados, S.A. hebben de overeenkomst getekend voor de overdracht van alle aandelen Hollandsche Beton Groep nv (HBG) in bezit van Grupo Dragados aan Koninklijke BAM NBM.

11 november 2002

Tebodin, Consultants & Engineers heeft opdracht ontvangen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) voor de modificatie van drie aardgasinstallaties.

8 november 2002

HBG Civiel en Shell brengen een revolutionair bouwmateriaal op de markt: koolstofbeton, ook wel C-Fix genoemd. Met de toepassing hiervan kunnen opdrachtgevers hun milieudoelstellingen voor de uitstoot van CO2 gemakkelijker realiseren. Praktijkproeven én de eerste commerciële projecten laten zien dat het om een veelbelovend product gaat.

7 november 2002

Koninklijke BAM NBM heeft alle aandelen HBG overgenomen van Grupo Dragados. Daarmee is de vorming van de Koninklijke BAM Groep een feit. Koninklijke BAM Groep is een bouwgroep met een sterke positie in West-Europa en met een orderportefeuille van € 10,8 miljard per 30 juni 2002.

6 november 2002

Het project in Boston waarbij drie tunnelelementen onder een in gebruik zijnde spoorwegverbinding zijn gevijzeld heeft de British Construction Industry Award [BCIA] voor International Projects gewonnen. Aan dit project hebben de HBG-groepsmaatschappijen Interbeton en Nuttall een belangrijke bijdrage geleverd.

Pagina's