RSS Feed Persberichten

30 december 2002

Koninklijke BAM Groep nv maakt bekend het eenderde belang in baggeronderneming Ballast HAM Dredging (BHD) van Ballast Nedam nv te hebben verworven.

16 december 2002

Het dividendpercentage van de 7.857.143 converteerbare cumulatief preferente aandelen F, serie FP4, subserie 1, waarvoor certificaten van aandelen zijn uitgegeven, is voor de eerste periode van acht jaar vastgesteld op 8,83%.

13 december 2002

Tebodin, Consultants & Engineers verwerft per 1 januari 2003 51 procent van de aandelen in het Poolse ingenieursbureau SAP-Projekt Sp. z o.o. Tebodin heeft een optie om op 1 januari 2004 de resterende aandelen te verwerven. Beide partijen tekenden gisteren het contract in Warschau.

12 december 2002

De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft op hoofdlijnen kennisgenomen van de bevindingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid.

11 december 2002

Koninklijke BAM Groep maakt uitoefening van ‘greenshoe optie’ bekend.

11 december 2002

Koninklijke BAM Groep stelt uitgifteprijs gewone aandelen op EUR 13,75.

9 december 2002

Preferentiële inschrijving op gewone aandelen en certificaten van converteerbare cumulatief preferente aandelen door bestaande aandeelhouders gesloten.

5 december 2002

Bunnik, 5 december 2002 – HBG Construction Ltd (de werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv die actief is op de Britse utiliteitsbouwmarkt) heeft een contract gesloten met The Leeds Teaching Hospitals NHS Trust om een nieuw ziekenhuis (Wharfedale Locality Hospital) te realiseren en dat gedurende dertig jaar te exploiteren. Het betreft een PFI-overeenkomst (Private Finance Initiative) ter waarde van € 23 miljoen.

4 december 2002

Het nieuwe stadhuis van Alphen aan den Rijn is gereed. HBG Utiliteitsbouw realiseerde het stadhuis in opdracht van de gemeente naar een ontwerp van Erick van Egeraat Associated architects [EEA] te Rotterdam. HBG ging in mei 2000 met de bouw van start. De aanneemsom bedroeg circa € 24 miljoen.

3 december 2002

HBG Vastgoed bv viert woensdag 18 december - in het bijzijn van drs. W. Smink, wethouder van de gemeente Groningen - het bereiken van het hoogste punt bij de bouw van het kantoor Oslo in kantorenpark De Meeuwen.

2 december 2002
  • Uitgifte van maximaal 3.000.000 nieuwe gewone aandelen
  • Uitgifte van maximaal 7.857.143 certificaten van converteerbare preferente aandelen
  • Uitgifte van maximaal 1.666.667 certificaten van niet-converteerbare preferente aandelen
  • Uitgiften van bovengenoemde certificaten van preferente aandelen ter grootte van EUR 200 miljoen gegarandeerd door ING Bank en Rabobank
  • Bestaande kwalificerende aandeelhouders hebben de mogelijkheid preferente toewijzing te ontvangen op de uitgiftes van gewone aandelen en certificaten van converteerbare preferente aandelen.
2 december 2002

Amsterdam, 29 november 2002 - HBG Utiliteitsbouw (onderdeel van Koninklijke BAM Groep nv) heeft opdracht verworven voor uitbreiding van de afdeling Radiotherapie van VU medisch centrum te Amsterdam. De opdrachtsom bedraagt 3,8 miljoen euro. In december 2003 wordt het project opgeleverd.