Stadhuis Alphen aan den Rijn gereed

Het nieuwe stadhuis van Alphen aan den Rijn is gereed. HBG Utiliteitsbouw realiseerde het stadhuis in opdracht van de gemeente naar een ontwerp van Erick van Egeraat Associated architects [EEA] te Rotterdam. HBG ging in mei 2000 met de bouw van start. De aanneemsom bedroeg circa € 24 miljoen.

Het gebouw bestaat uit drie onderdelen. Het hoofdgebouw - het zogenoemde 'palet' - waarin het stadhuis is gevestigd, het tussengedeelte dat bestemd is voor het Servicecentrum Alphen, en de achterbouw met verhuurbare ruimten. Het totale vloeroppervlak bedraagt 25.000 m2, inclusief de ondergrondse parkeergarage onder het 'palet' die ruimte biedt aan 240 auto's. Het skelet van het complex wordt gevormd door een stalen draagconstructie waarin ruim 1.300 ton staal is verwerkt.

Karakteristiek zijn de gebogen vormen van zowel de gevel als het dak en de grote hoeveelheid glas. Voor de gevelbekleding is in totaal 5.136 m2 glas verwerkt verdeeld over circa 2.500 unieke panelen. Dit wil zeggen dat ieder paneel zijn eigen afmeting, kromming en print heeft. Een ander onderscheidend element is het gebogen zinken dak dat vloeiend overgaat in de gevels. In deze zinken constructie zijn zogenoemde 'spaghettiramen' toegepast. Dit zijn smalle ramen die ook vloeiend van dak naar gevel verlopen.

Het stadhuis vormt een van de eerste projecten van het Masterplan Alphen aan den Rijn voor modernisering van het stadshart. Naast verbetering van de openbare ruimten zullen centrumfuncties als wonen, werken, winkelen, cultuur en horeca worden uitgebreid.

HBG Utiliteitsbouw maakt deel uit van Koninklijke BAM Groep nv, op 14 november 2002 gevormd door het samengaan van Koninklijke BAM NBM en HBG.


Nadere informatie:

Brigit Stokman, HBG Bouw en Vastgoed, Public Relations, telefoon 070 3722483 of bstokman@hbg-bvg.nl.