RSS Feed Persberichten

25 juni 2002

Op woensdag 10 juli 2002 om 15.00 uur zal een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM NBM nv ("Koninklijke BAM NBM") worden gehouden in het NH Barbizon Palace Hotel, Prins Hendrikkade 59-72,1012 AD te Amsterdam ("BAVA").

24 juni 2002

Beverwijk – Mgr. J.G.M. van Burgsteden, hulpbisschop van het bisdom Haarlem, heeft op 21 juni het kruis van de St. Agathakerk in Beverwijk herplaatst. Het kruis was tijdens de restauratie van de lantaarn - het torentje van het carillon - verwijderd.

24 juni 2002

Koninklijke BAM NBM nv te Bunnik (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek)is in onderhandeling over de overname van Avabouw bv te Nijverdal door haar dochtervennootschap Fort Bouw bv. De verwachting is thans gerechtvaardigd dat overeenstemming kan worden bereikt.

21 juni 2002

Rijswijk – HBG Constructors, Inc. – de Amerikaanse groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv – heeft in combinatie met Lane Construction Co. opdracht verworven voor het ontwerp en de bouw van ruim zeventien kilometer zesbaans snelweg en 23 brugconstructies nabij Raleigh, North Carolina.

20 juni 2002

Gouda/Steenwijk - De gemeente Steenwijkerland en HBG Civiel hebben een raamovereenkomst afgesloten voor ontwerp en uitvoering van drie fasen van het reconstructieplan De Stadspoorten in de binnenstad van Steenwijk.

11 juni 2002

Koninklijke BAM NBM nv ("Koninklijke BAM NBM") kondigt aan dat de verwachting is gerechtvaardigd dat Koninklijke BAM NBM tot overeenstemming zal komen met Grupo Dragados, S.A.("Grupo Dragados") omtrent de verkoop van Hollandsche Beton Groep nv ("HBG") aan Koninklijke BAM NBM. De voorgenomen acquisitie van HBG wordt unaniem gesteund door de Raden van Bestuur en de Raden van Commissarissen van Koninklijke BAM NBM en HBG.

10 juni 2002

De verwachting is gerechtvaardigd dat Koninklijke BAM NBM en Grupo Dragados overeenstemming zullen bereiken over de overname van HBG door Koninklijke BAM NBM. De voorgenomen overname van HBG door Koninklijke BAM NBM wordt unaniem gesteund door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van HBG. Koninklijke BAM NBM wil alle aandelen HBG die in bezit zijn van Grupo Dragados verwerven voor € 20,10 per aandeel in contanten, ofwel € 715 miljoen voor geheel HBG.

9 juni 2002

Op Brooklands in Weybridge, even ten zuidwesten van Londen, werd in 1907 het eerste racecircuit ter wereld geopend. De resten van de racebaan vormen nu het decor voor een hoogwaardig kantorenpark. En de bouw daarvan kan ook snel, zo bewijst HBG Construction.

8 juni 2002

Westham Dredging, waarin Ballast Ham Dredging voor vijftig procent participeert, heeft opdracht gekregen voor het maken van een zinksleuf aan de Australische kust.

7 juni 2002

Twintig jaar planning en voorbereiding ging er aan vooraf en zelfs de Zwitserse bevolking kon zich er via een referendum over uitspreken: de aanleg van een nieuwe spoorwegverbinding tussen Bern en Zürich. Inmiddels draait de uitvoering van de diverse deelcontracten op volle toeren. Meest spectaculaire onderdeel is de passage van de Oenzberg. Wayss & Freytag Ingenieurbau graaft mee.

6 juni 2002

Het Hilmanhofje aan de Nieuwe Looiersstraat in Amsterdam kan er na een ingrijpende opknapbeurt weer decennia tegen. Schakel & Schrale maakt de kleine woninkjes, daterend uit 1877, geschikt voor een begeleid wonenproject van de Diaconie der Hervormde Gemeente.

5 juni 2002

De bouw van de Channel Tunnel Rail Link is door opdrachtgever Union Railways opgesplitst in een aantal deelcontracten. Nuttall is, alleen of in combinatie, betrokken bij vier delen.

4 juni 2002

Utrecht – Mevrouw ing. M.A. van den Bergh, wethouder van de gemeente Utrecht, plaatst op donderdag 6 juni een gedenksteen voor het woningbouwproject Museumkwartier.

4 juni 2002

HBG Ascon is, in combinatie met Spie Capag, gestart met de aanleg van een 97 kilometer lange gastransportleiding. Deze maakt deel uit van een 318 kilometer lange leiding tussen Dublin en de westkust van Ierland.

3 juni 2002

Rotterdam – De heer J.W. Remkes, demissionair staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [VROM], legt op donderdag 6 juni in Rotterdam de laatste hand aan het bouwrijp maken van de kavel, waar na de zomer de bouw van de Smarthouse modelwoning start.

3 juni 2002

Omgeven door acrobatiek, stoom en water is in Amsterdam het nieuwe bedrijfscomplex van HBG Civiel West-Noord en HBG Civiel Materieel geopend. Carel Jan Reigersman verrichtte de officiële opening, waarna hij mevrouw E. Muysken-van Hemert assisteerde bij het onthullen van een naambord.

2 juni 2002

Delta Marine Consultants, het waterbouwkundig ontwerpbureau van HBG Civiel, heeft in drie weken tijd een concept-ontwerp vervaardigd voor een dam bij de nieuw te bouwen haven Yangshan Port, nabij Shanghai.

1 juni 2002

Een nieuw stuk stad in de stad. Dat is wat Amsterdam met de Zuidas wil realiseren. In 2030 zal het gebied langs het zuidelijke deel van de ringweg A10, met in het hart het NS-station Zuid/World Trade Center, extra woonruimte bieden aan 12.000 mensen en extra werkruimte aan nog eens 50.000 mensen. In opdracht van het Projectbureau Zuidas heeft Tebodin een masterplan opgesteld voor de energie- en nutsvoorzieningen.