RSS Feed Persberichten

19 december 2003

Bunnik, 19 december 2003 – Koninklijke BAM Groep nv bevestigt dat de NMa enkele bedrijfsonderdelen van de groep een boete heeft opgelegd van in totaal € 27,5 miljoen voor overtreding van de Mededingingswet. Het betreft de bedrijfsonderdelen HBG Civiel bv, HWZ bv, NBM Noordwest bv en BAM NBM Wegenbouw Noordoost bv.

19 december 2003

Bunnik/Gorinchem, 19 december 2003 – De fusie tussen Ballast Ham Dredging (BHD) en Van Oord ACZ (zoals aangekondigd op 3 oktober 2003) is vandaag formeel tot stand gekomen.

18 december 2003

Amsterdam, 17 december 2003 - Schakel & Schrale en Amstelvliet Bouw hebben in Amsterdam de eerste fase voltooid van de renovatie en restauratie van het project Blaauwlakenblok.

16 december 2003

Bunnik, 16 december 2003 – Koninklijke BAM Groep nv bevestigt dat een tot de Groep behorend bedrijfsonderdeel door het Openbaar Ministerie in kennis is gesteld van het voorlopig oordeel om vervolging tegen dat bedrijfsonderdeel en twee van haar medewerkers in de bouwaffaire voort te zetten.

12 december 2003

Bunnik, 12 december 2003 – De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv is voornemens per 7 mei 2004 J. (Jan) Ruis te benoemen tot lid raad van bestuur.

4 december 2003

Bunnik, 4 december 2003 – Koninklijke BAM Groep nv is voornemens per 1 januari 2004 de aandelen van drie dochterondernemingen, werkzaam op het gebied van infratechniek, te verkopen aan Infraspecials bv. Het betreft Pevac bv en Petrol Systems & Services bv, beide gevestigd te Ridderkerk, alsmede BAM NBM Petrol Stations & Industry bv te Montfoort.

4 december 2003

Bunnik, 4 december 2003 – Koninklijke BAM Groep nv herbevestigt op basis van de cijfers over het derde kwartaal de verwachting in 2003 een hogere winst per gewoon aandeel te realiseren (in 2002: € 4,35), overeenkomend met een nettowinst van circa € 80 miljoen bij een omzetniveau van circa € 7,7 miljard.