RSS Feed Persberichten

6 september 2003

BHD heeft in het Zuid-Engelse Shoreham-by-Sea de eerste fase van de kustversterking voltooid. De werkzaamheden begonnen afgelopen najaar met de bouw van negen strekdammen, in lengte variërend van 60 tot 70 meter. Hiervoor is vanuit Noorwegen zo’n 6.500 ton steen en 50.000 ton rots aangevoerd.

5 september 2003

Rohcon – onderdeel van de Ierse werkmaatschappij Ascon – heeft opdracht verworven voor de bouw van een terminal op Cork Airport. De aanneemsom bedraagt € 130 miljoen.

4 september 2003

Met dertig luxe appartementen en een zwembad plus sportcentrum realiseert BAM Wilma in Maastricht het laatste bouwblok in het project Groot Circus. Dit maakt deel uit van het nieuwe stadsdeel Céramique. BAM Wilma realiseerde hier in de afgelopen jaren diverse projecten met meer dan zeshonderd woningen.

3 september 2003

Interbeton is nabij de Omaanse stad Sür gestart met de voorbereidingen voor ontwerp en bouw van koelwatervoorzieningen als onderdeel van extra productiefaciliteiten van vloeibaar gas. De uitbreiding van deze LNG-fabriek is in handen van de Japanse hoofdaannemer Chiyoda. De opdrachtsom voor Interbeton bedraagt ruim achttien miljoen US dollar.

2 september 2003

Het project Maison d'Essence te Zaandam won de Nationale Renovatieprijs 2003 in de categorie Woningbouw Herbestemming.

1 september 2003

Wayss & Freytag Ingenieurbau heeft opdracht verworven voor het boren van een 5,4 kilometer lange tunnel in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 83 miljoen.

14 augustus 2003

Interbeton bv - werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv, die buiten West-Europa bouwprojecten realiseert - heeft opdracht verworven voor ontwerp en bouw van een golfbreker ter bescherming van een scheepswerf in Kameroen.

21 juli 2003

Koninklijke BAM Groep nv deelt mee dat het Duitse Bundesgerichtshof te Karlsruhe heeft besloten het cassatieverzoek van de Duitse Staat niet in behandeling te nemen.

1 juli 2003

De heer T.E. van der Ven MRE heeft besloten per 1 juli 2003 zijn functie als lid van de directie van BAM Nelissen Van Egteren bv en HBG Utiliteitsbouw bv neer te leggen.

20 juni 2003

Ir. N.J. (Nick) Bos (45) – thans vestigingsdirecteur Den Haag van Tebodin bv, Consultants & Engineers – is per 1 juli 2003 benoemd tot directeur van Tebodin.

18 juni 2003

De heer P.A. Breek, hoofd afdeling bekistingen van HBG Civiel Projecten, is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

6 juni 2003

De Ierse luchthavenexploitant Aer Rianta heeft opdracht gegeven aan Rohcon – deel uitmakend van Koninklijke BAM Groep nv – voor de bouw van een terminal op Cork Airport.

2 juni 2003

Wethouder R. Lubberdink van de gemeente Houten zal op donderdag 5 juni 2003 met behulp van een kraan de liftput inhijsen ter gelegenheid van de officiële start van de bouw van het appartementencomplex ‘t Domein

28 mei 2003

Ing. M.I. Platschorre heeft de raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv geïnformeerd, dat hij met ingang van 1 juni 2003 wenst terug te treden als lid van de raad van commissarissen in verband met de benoeming van zijn echtgenote, drs. K.M.H. Peijs, tot minister in het nieuwe kabinet.

28 mei 2003

In opdracht van Rijksgebouwendienst Directie Projecten is HBG Utiliteitsbouw regio Utrecht gestart met de bouw van een kantoortoren voor de Belastingdienst op het Walterboscomplex te Apeldoorn. In dit gebouw zal het Belasting Centrum voor ICT worden gehuisvest.

28 mei 2003

HBG Vastgoed bv en de gemeente Etten-Leur zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de ontwikkeling van de bouwlocatie tussen de Geerkade en de Spinaker in Etten-Leur.

27 mei 2003

De Duitse tunnelbouwspecialist Wayss & Freytag Ingenieurbau – een werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv – heeft opdracht verworven voor de bouw van een 5,4 kilometer lange tunnel in Kuala Lumpur. Met deze opdracht is een bedrag gemoeid van € 83 miljoen.

21 mei 2003

Koninklijke BAM Groep heeft opdracht verworven voor de reconstructie van een deel van de randweg om Eindhoven.

16 mei 2003

Koninklijke BAM Groep verwacht in 2003 een hogere winst per gewoon aandeel Voorstel tot statutenwijziging goedgekeurd Dividendvoorstel (€ 1,55 in contanten) door aandeelhoudersvergadering goedgekeurd.

15 mei 2003

Op 14 mei is de 4.800 kilo zware magneet van de nieuwe MRI in Ziekenhuis Leyenburg geplaatst met behulp van een speciale kraan.

Pagina's