Emissie Koninklijke BAM Groep ruimschoots overtekend

Niet voor verspreiding naar of binnen de Verenigde Staten, Canada of Japan

Bunnik, 10 december 2004 – Koninklijke BAM Groep heeft op 9 december 2004 na beurs bij institutionele beleggers in binnen- en buitenland 1,25 miljoen gewone aandelen geplaatst tegen een koers van € 32,60 per aandeel. De opbrengst van de emissie is bedoeld ter financiering van de inkoop van de circa 1,57 miljoen niet-converteerbare cumulatieve preferente aandelen (CPA’s) die thans door ING gehouden worden. De emissie is begeleid door ING Investment Banking.


Nadere informatie:


  • Pers: Drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21

  • Analisten: P. Verbraeken, (030) 659 88 56