3 december 2004 - 20:13

Werk aan de weg in Californië

Flatiron Construction heeft, in combinatie, opdrachten verworven voor verbetering van de snelweg I-15 bij San Diego, Californië. Opdrachtgever is het California Department of Transportation.

De uitvoeringsperiode is drie jaar. De projecten omvatten wegverbreding en de aanleg van doelgroepstroken over circa zeven kilometer. De bouwcombinatie vervangt ook enkele bruggen en brengt nieuwe drainagesystemen aan.

Tevens is Flatiron gestart met het afdekken van een vuilstortplaats in San Marcos, Californië. Voor dit project – aanneemsom ruim elf miljoen euro – brengt Flatiron minimaal een meter schone grond aan over een stortplaats van veertig hectare. Het gemeentebestuur van San Marcos wil het terrein inpassen in een nieuw te ontwikkelen film- en televisiestudiocomplex.