RSS Feed Persberichten

31 mei 2005

Bunnik, 31 mei 2005 – Koninklijke BAM Groep heeft met banken overeenstemming bereikt over vervroegde aflossing van de in september 2003 afgesloten achtergestelde lening groot € 100 miljoen, onder gelijktijdige opname van een nieuwe achtergestelde lening groot € 150 miljoen.

31 mei 2005
  • Orderportefeuille stabiel op hoog niveau
  • Handhaving prognose 2005: nettowinst tussen € 120 miljoen en € 130 miljoen (2004 op vergelijkbare basis € 125 miljoen)
10 mei 2005

Bunnik, 10 mei 2005 – BAM Utiliteitsbouw bv heeft van de Rijksgebouwendienst opdracht verworven voor de renovatie van het voormalige gebouw van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Zoetermeer.

10 mei 2005

Bunnik, 10 mei 2005 – De algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep nv, bijeen in Amsterdam op 9 mei 2005, heeft agendapunt 8 (Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd tot uitgifte respectievelijk het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht) aangenomen met wijziging van het percentage.

10 mei 2005

Zoetermeer, 10 mei 2005 – Voorzitter mr.drs. L.C. Brinkman van Bouwend Nederland heeft de officiële handeling verricht in verband met het bereiken van het hoogste punt van het nieuwe Bouwhuis in Zoetermeer.

3 mei 2005

Bunnik, 3 mei 2005 – Interbeton bv (de werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv, die buiten West-Europa bouwprojecten realiseert) heeft opdracht verworven voor de bouw van een nieuwe Nederlandse ambassade in de Ghanese hoofdstad Accra.

3 mei 2005

Utrecht, 3 mei 2005 – De Rijksgebouwendienst heeft opdracht verstrekt aan Westraven bv voor het project Ensemble Westraven. Westraven bv bestaat uit BAM Utiliteitsbouw, Ballast Nedam Bouw, HOMIJ Technische Installaties en technische dienstverlener Imtech.

3 mei 2005

Bunnik, 3 mei 2005 – De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv maakt bekend dat dr.ir. Wim van Vonno (64) per 31 december 2005 met pensioen zal gaan.