RSS Feed Persberichten

23 november 2005

Voorburg, 23 november 2005 – Wethouder Marcel Houtzager van de gemeente Leidschendam-Voorburg opent zaterdag 26 november de tentoonstelling ‘Forum Hadriani – De verloren stad’. Deze tentoonstelling in het Voorburgse Museum Swaensteijn toont tot 26 maart 2006 de geschiedenis van het Romeinse Voorburg. Forum Hadriani was de meest noordelijk gelegen stad van het Romeinse rijk en naast Nijmegen de enige Romeinse stad in Nederland met stadsrechten.

18 november 2005

Bunnik, 17 november 2005 – Wethouder mevrouw A.M. Rietdijk van de gemeente Haarlem geeft woensdag 23 november het officiële startsein van de bouw van ‘Parksight’. Dit appartementengebouw aan de Sportweg te Haarlem-Noord wordt gebouwd op de plek van de vroegere villa en het voormalige restaurant 'De Posthoeve'. Deze villa brandde eind 2003 tot de grond toe af.

16 november 2005

De Grote Enk, het voormalige kantoorpand aan de Velperweg in Arnhem, wordt getransformeerd tot een appartementengebouw met 69 woningen. Wethouder Sander van Bodegraven van de gemeente Arnhem geeft op 18 november om 15.00 uur het officiële startschot voor de grote verbouwing.

10 november 2005

Gouda, 10 november 2005 – Het ingenieursbureau Delta Marine Consultants (DMC) heeft op het Holland Innovation Event met het innovatieve Xbloc de ID-NL Innovatie Jaarprijs 2005 gewonnen in de categorie Water & Deltatechnologie. DMC maakt deel uit van Koninklijke BAM Groep nv. Ook de inzending van BAM Wegen, halfwarm asfalt (LEAB genaamd), was voor de innovatieprijs genomineerd. LEAB (Laag Energie Asfalt Beton) is een asfaltmengsel dat bij lage temperatuur wordt geproduceerd en verwerkt. Deze innovatie viel niet in de prijzen.

10 november 2005

Bunnik, 10 november 2005 – Koninklijke BAM Groep nv heeft vandaag bij institutionele beleggers in binnen- en buitenland 2.224.000 nieuwe gewone aandelen succesvol geplaatst tegen een koers van € 69,00 per gewoon aandeel, waarmee de totale bruto-opbrengst van de uitgifte circa € 153,5 miljoen bedraagt. De opbrengst van de emissie is bedoeld ter financiering van de voorgenomen overname van AM Wonen, AM Grondbedrijf en de holding AM nv.

10 november 2005

In samenwerking met It Fryske Gea en Provincie Fryslân heeft Bouwcombinatie Wâldwei een definitieve oeverzwaluwenwand aangelegd in het oude zanddepot van het Fonejacht. Op 2 november werden de laatste handelingen verricht aan deze zandwand van 40 meter lang en 3,5 meter hoog op het terrein van de Provincie Fryslân. De steile wand ligt op de kruising van het van Harinxma Kanaal met het Prinses Margrietkanaal.

10 november 2005

Dit is een gezamenlijke openbare mededeling van Koninklijke BAM Groep N.V. (“BAM”), Terra Amstel B.V. ("Bieder"), MSREF V International-GP, L.L.C. als general partner van de verschillende vastgoed private equity fondsen die zij beheert of haar verbonden vennootschappen ("MSREF") en AM N.V. (“AM”) ingevolge artikel 9b lid 2 sub a Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Dit is geen openbare mededeling dat een openbaar bod wordt uitgebracht, maar dat de verwachting is gerechtvaardigd dat overeenstemming over een openbaar bod als in deze mededeling uiteengezet wordt bereikt. Niet voor uitgifte, publicatie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Japan, Australië of Canada.

10 november 2005

Bunnik, 10 november 2005 – Koninklijke BAM Groep nv kondigt de uitgifte (“Uitgifte”) aan van circa 2,2 miljoen nieuwe gewone aandelen in het aandelenkapitaal van Koninklijke BAM Groep (“Nieuwe Aandelen”). Dit komt overeen met bijna 10% van het huidige aantal uitstaande gewone aandelen.

7 november 2005

Bunnik, 7 november 2005 – De Amerikaanse werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv – Flatiron Construction Corp. – heeft in joint venture een design-and-build-opdracht verworven in de Canadese provincie British Columbia. Het betreft de verbreding van een ruim zes kilometer lang wegvak van de Trans-Canada Highway door Kicking Horse Canyon in het zuidoosten van de provincie. De opdrachtsom bedraagt € 95 miljoen, waarvan ruim € 65 miljoen voor Flatiron.

3 november 2005

Bulderende scheepskanonnen, kermende gevangenen in de martelkamer en pestslachtoffers die het loodje hebben gelegd... Medewerkers van Schakel & Schrale en BAM Techniek hebben de afgelopen maanden onder gruwelijke omstandigheden hun werk moeten doen. Tegelijkertijd hebben ze ook kunnen lachen om de ‘levensechte’ attracties van de Amsterdam Dungeon. Half oktober opende het amusementscentrum zijn deuren in een voormalig kerkgebouw aan het Rokin, in het centrum van de hoofdstad.

3 november 2005

Honderden kranen en duizenden wandcontactdozen stuk voor stuk voorzien van een unieke, ingegraveerde code. Het nieuwe biomedisch en cardiovascular centrum op het terrein van de Universiteit van Glasgow, zit boordevol techniek. En dat gaat natuurlijk verder dan alleen maar kranen en stopcontacten.

3 november 2005

BAM Grondtechniek heeft aan de Diefdijk in Heukelum een nieuwe techniek beproefd voor het versterken van dijken. In de teen van de dijk zijn zogenoemde ‘expanding columns’ geplaatst. Deze innovatie is ontwikkeld door het consortium Delta-dike, waarin ook ingenieursbureau DHV, GMB Civiel, Van Oord Nederland, Arcadis en Fugro deelnemen.

3 november 2005

Interbeton is in Dubai gestart met de bouw van het hotel- en kantorencomplex Ibn Battuta Gate. Vooralsnog heeft de werkmaatschappij samen met ACC opdracht voor de ruwbouw van het tien verdiepingen tellende kantoor met een vloeroppervlak van 68.000 m². Hiermee is een bedrag gemoeid van 22 miljoen euro. Het complex, waarvan de totale bouwkosten worden geraamd op honderd miljoen euro, kenmerkt zich door een enorme toegangspoort en ronde hoektorens.

3 november 2005

Onder de met wijnranken bedekte Katzenberg in Zuidwest-Duitsland is het de komende twintig maanden een drukte van belang. Voor een hogesnelheidslijn tussen Karlsruhe en Basel boren twee machines een negen kilometer lange tunnel. In juni ging de eerste TBM van start, in september kwam ook de tweede op toeren.

3 november 2005

Het water van de Maas wordt een stuk schoner als in 2007 nabij Luik een groot zuiveringsstation in gebruik wordt genomen. In het complex wordt het afvalwater behandeld van een kleine half miljoen inwoners uit de Luikse regio. De Waalse werkmaatschappij Galère bouwt zich letterlijk een slag in de rondte voor acht enorme bassins.

3 november 2005

Tebodin weet alles van de strenge eisen die gelden bij projecten voor de voedingsmiddelenindustrie. Ook BAM Techniek heeft er kaas van gegeten, zo blijkt in het Noord-Hollandse Lutjewinkel. Hier is koortsachtig gewerkt aan de bouw van de kaasfabriek, nadat in december 2004 een felle brand het oude complex van Campina vrijwel volledig in de as legde.

3 november 2005

Het Consortium Transrapid Nederland, een samenwerkingsverband van Siemens Nederland, ABN AMRO, Koninklijke BAM Groep, Ballast Nedam en Fluor, presenteert vandaag de RandstadRapid, een hoogfrequente snelle verbinding met een magneetzweefbaan, die de steden Amsterdam-Almere-Amersfoort-Utrecht-Rotterdam-Den Haag en de luchthaven Schiphol met elkaar verbindt. Een innovatief personenvervoerssysteem dat perfect aansluit op het bestaande wegennet en dit koppelt aan de bestaande openbaar vervoerssystemen.

3 november 2005

Gezamenlijk persbericht Rijkswaterstaat en Koninklijke BAM Groep nv
3 november 2005, Rijkswaterstaat en Koninklijke BAM Groep hebben een intentieverklaring getekend om de innovatie Ecobeach samen verder te ontwikkelen. Ecobeach is een natuurlijke zandsuppletie, die in gang wordt gezet door verticale buizen te plaatsen langs de kust. Hierdoor wordt het zand dat door de zee wordt aangevoerd, vastgehouden. Ecobeach kan een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken en in stand houden van de Nederlandse kust.

2 november 2005

Bunnik, 2 november 2005 – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv zal ir. J.J. Wenkenbach benoemen tot lid van de ‘Vorstand’ van Wayss & Freytag Ingenieurbau AG te Frankfurt am Main per 1 januari 2006. Hans Wenkenbach (48) is thans nog directeur van Strukton Betonbouw bv.

2 november 2005

Bunnik, 2 november 2005 – De Britse utiliteitsbouwonderneming van Koninklijke BAM Groep nv (HBG UK Ltd) is gestart met de bouw van een omvangrijk centrumproject in Hull, gelegen aan de oostkust in Midden-Engeland voor opdrachtgever ING Real Estate Development UK Ltd. Met de totstandkoming van St. Stephens Development is een bedrag gemoeid van € 114 miljoen.

Pagina's