RSS Feed Persberichten

31 maart 2008

Bunnik, 31 maart 2008 – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft ir. W.J. van Niekerk, thans regiodirecteur BAM Woningbouw Den Haag, per 1 april 2008 benoemd tot directeur van BAM Infraconsult bv te Gouda. William van Niekerk (38) volgt ir. J.P.G. Ramler op, die recentelijk is benoemd tot directeur bij BAM Wegen.

28 maart 2008

(Persbericht Avans Hogeschool:) Tilburg, 27 maart 2008 - De bouwopleidingen van Avans Hogeschool gaan een nauwe samenwerking aan met Arcadis Nederland bv, Heijmans, Hevo bv, Koninklijke BAM Groep nv en Rijkswaterstaat. Donderdag 27 maart vindt in Tilburg de formele bekrachtiging plaats van de samenwerking van de Academie voor Bouw en Management en Academie voor Bouw en Civiele Techniek met de genoemde bedrijven. Kennis en ervaringen uitwisselen vormt het belangrijkste doel van het besluit om structureel inhoud te geven aan het samenwerkingsverband.

27 maart 2008

BAM Utiliteitsbouw stortte half maart circa 11.000 m³ onderwaterbeton in de bouwput van project Rustenburg in Zaandam tijdens een non-stop operatie van ruim zestig uur. Hier wordt een drielaagse ondergrondse parkeergarage gerealiseerd met daarboven de woontoren Czaar met 120 appartementen, winkels en een bioscoop.

27 maart 2008

De bouwcombinatie Stadtswerf, bestaande uit BAM Woningbouw/Volker Bouwmaatschappij en Dura Vermeer Bouw Rotterdam, realiseert 98 koopwoningen in het plan Stadtswerf in Rotterdam Delfshaven. Het plan bestaat uit twee kleinschalige woongebouwen met 50 drie- en vierkamer appartementen en 48 eengezinswoningen met tuin.

27 maart 2008

's-Hertogenbosch, 27 maart 2008 - De heer G.J. Snijders, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente 's-Hertogenbosch, zal vrijdag 28 maart op feestelijke wijze het startsein geven voor de bouw van project De Nieuwe Oogst te Empel. Deze start wordt gevierd met kopers en belangstellenden.

27 maart 2008

(Gezamenlijk persbericht Koninklijke BAM Groep nv en Goudappel Coffeng BV:) Bunnik, 27 maart 2008 - Koninklijke BAM Groep en verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng presenteren vandaag in het MediaPlaza van de Jaarbeurs te Utrecht een visienota naar aanleiding van hun onderzoek in hoeverre de noodzakelijke verbetering van de rijksweg A27 ook kansen biedt voor realisatie van de spoorlijn Breda-Utrecht.

26 maart 2008

Bunnik, 26 maart 2008 – BAM Vastgoed bv heeft een derde van de aandelen van Palisium bv verworven van Woonzorg Nederland. De aandelenovereenkomst voor deze participatie is 20 maart jongsleden in Amersfoort ondertekend door de directies van Woonzorg Nederland en van BAM Vastgoed. Met de strategische alliantie tussen Woonzorg Nederland, Palisium en BAM Vastgoed bundelen de partijen hun kennis en ervaring op het gebied van wonen en zorg voor senioren. Het marktbereik van het Palisium-concept wordt hierdoor vergroot.

20 maart 2008

Bunnik, 20 maart 2008 – De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv is voornemens per 7 mei 2008 ir. R.P. van Wingerden MBA te benoemen tot lid raad van bestuur.

20 maart 2008
  • Nettoresultaat 2007: € 349 miljoen (2006: € 137 miljoen)
  • Nettoresultaat exclusief boekwinst verkoop Flatiron: € 277 miljoen
  • Winstmarge vóór belastingen en boekwinst Flatiron: 4,0% (2006: 2,7%)
  • Dividendvoorstel € 0,90 in contanten per gewoon aandeel (2006: € 0,45)
  • Sterke orderportefeuille: € 13,8 miljard ultimo 2007
  • BAM overwegend positief over marktomstandigheden
  • Uitwerking strategische agenda voortvarend van start in 2007
  • Verwachte nettowinst in 2008 van ten minste € 250 miljoen haalbaar
  • Onderzoek naar verkoopmogelijkheden participatie in baggerbedrijf Van Oord
20 maart 2008

(Persbericht Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag:) Den Haag, 19 maart 2008 - De bouw van de Hubertustunnel verloopt voorspoedig. Na het boren van de beide tunnelbuizen is de afbouw van de tunnel nu in volle gang. Door de aanscherping van de landelijk geldende eisen voor tunnelveiligheid in 2006, moeten er in de Hubertustunnel meer veiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd dan oorspronkelijk was voorzien. Gezien de tijd die daarvoor nodig is, is de nieuwe openingsdatum nu vastgesteld op 25 september 2008. Er zijn geen negatieve consequenties voor het beschikbare budget voor het project Hubertustunnel.

19 maart 2008

Bunnik, 19 maart 2007 – Drs. Paul Depla, wethouder Ruimte, Sport en Wonen van de gemeente Nijmegen, heeft op de bouwplaats van het Nijland, de nieuwste woonwijk in de Waalsprong, 101 woningen een energielabel A+ gegeven. De woningen zijn ontwikkeld door BAM Vastgoed en zijn uitgerust met een warmtesysteem dat zorgt voor een laag energieverbruik (EPC-norm < 0,6).

19 maart 2008

Nuttall, de infradochter van BAM die actief is in het Verenigd Koninkrijk, realiseert een geleidebusbaan in Cambridge. In 2009 moeten speciale bussen elke dag zo'n 20.000 forenzen tot in het hart van de stad brengen. Met zijn 26 kilometer is de baan het langste geleidebustraject ter wereld.

19 maart 2008

Bunnik, 19 maart 2008 – BAM Civiel heeft de gemeente Den Haag in kennisgesteld van de belangrijkste conclusies van de contra-expertise, die in opdracht van BAM Civiel is uitgevoerd, naar de aanleg van een palenwand voor de parkeergarage aan de Mauritskade. Deze contra-expertise weerlegt de conclusies van het eerdere onderzoek in opdracht van de gemeente als zou de palenwand ondeskundig zijn uitgevoerd met als gevolg dat deze mogelijk niet waterdicht zou zijn.

17 maart 2008

Bunnik, 17 maart 2008 – Projectbureau Leidsche Rijn heeft BAM Vastgoed en 2DVLOP Vastgoed door middel van een competitie geselecteerd voor de verdere ontwikkeling van twee blokken aan de Noordelijke Stadsas in Leidsche Rijn. De winnende inzending betreft twee gebouwen, die gezamenlijk 190 appartementen (80 m² tot circa 180 m² ) en 3.000 m² (bvo) commercieel vastgoed omvatten, inclusief gebouwde parkeervoorziening. Het Projectbureau Leidsche Rijn en de ontwikkelaars hebben de samenwerkingsovereenkomst definitief bekrachtigd.

14 maart 2008

Amersfoort, 13 maart 2008 - De heer B. (Bert) Koeslag heeft te kennen gegeven zijn werkzaamheden als directeur Projecten van Heilijgers Projectontwikkeling te beëindigen. De heer Koeslag zal per 1 mei 2008 in dienst treden bij Schipper Bosch Vastgoed te Amersfoort in de functie van directeur. De directie van Heilijgers betreurt het vertrek van de heer Koeslag, maar respecteert zijn keuze.

14 maart 2008

Nootenboom Sport legt twee kunstgrasvelden aan voor Hockeyclub Rotterdam. De aanleg dreigde vertraging op te lopen door de slechte weersomstandigheden. Daarom heeft Nootenboom Sport opdracht gegeven aan De Boer om de velden tijdelijk te overkappen.

11 maart 2008

Bunnik, 11 maart 2008 – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft mr. H. Bree, thans directeur BAM Vastgoed, per 1 april 2008 benoemd tot directeur Vastgoedinvesteringen van Koninklijke BAM Groep. Henk Bree (52) adviseerde naast zijn huidige functie de raad van bestuur reeds over alle (internationale) vastgoedinvesteringen van de Groep. Gezien het toegenomen belang van de vastgoedportefeuille voor BAM heeft de raad van bestuur de heer Bree verzocht zich hierop te concentreren.

7 maart 2008

BAM Rail treft in Zeeland voorbereidingen voor een megaklus: de ingrijpende vernieuwing van de Zeeuwse lijn. Van 22 maart tot 22 april wordt op het traject tussen Bergen op Zoom en Vlissingen vijftig kilometer spoorbaan vernieuwd, inclusief 25 spoorwegovergangen. In die periode rijden er geen passagierstreinen.

6 maart 2008

Bunnik, 3 maart 2008 - 'Casa Confetti', het studentencomplex dat BAM in opdracht van SSH Utrecht in De Uithof bouwt, bereikt op woensdag 5 maart het hoogste punt. De bouw is feestelijk gestart begin oktober 2006 en loopt voorspoedig. De oplevering van de 377 woningen en kamers zal vanaf eind september 2008 plaatsvinden.

6 maart 2008

Bunnik/Utrecht, 5 maart 2008 – BAM Woningbouw gaat zich inzetten om het aantal zeer energiezuinige woningen (zogenaamde passiefhuizen) in zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw de komende jaren flink te laten stijgen. Dit is het resultaat van een overeenkomst die het bouwbedrijf vandaag ondertekent met Stichting Natuur en Milieu. De komende twee jaar wil BAM Woningbouw minimaal tien initiatieven realiseren voor nieuwbouw of renovatie volgens het 'Passiefhuis-principe'. Dit zijn woningen die vier tot vijf keer energiezuiniger zijn dan nu wettelijk verplicht is.

Pagina's