4 april 2008 - 19:37

Reconstructie Vaillantlaan 'De Put' gegund

(Persbericht gemeente Den Haag – Dienst Stadsbeheer:) Den Haag, 4 april 2008 - De onderdoorgang Vaillantlaan 'De Put' en de naastliggende kruispunten zullen vanaf mei 2008 worden vernieuwd. De aannemer, BAM Infra, heeft hiervoor in bijzijn van wethouder Smit (Verkeer) de overkomst met ProRail (bestuursvoorzitter de heer Bert Klerk) getekend. De 80 jaar oude onderdoorgang wordt geheel vervangen door het in 2006 door het College vastgestelde ontwerp. Verkeerswethouder Peter Smit: 'De Put is uit zijn jasje gegroeid en kan de huidige stroom autoverkeer niet meer aan. Om de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de doorstroming te verbeteren wordt 'De Put' hoger, breder en lichter.' De vernieuwing gaat zo’n 1,5 jaar duren en bedraagt in totaal zo'n € 35 miljoen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Europese Unie subsidiëren hiervan respectievelijk € 8 miljoen en € 1 miljoen.


Onderdoorgang Vaillantlaan 'De Put'

De onderdoorgang in de Vaillantlaan, ook wel 'De Put' genoemd omdat hij verdiept is aangelegd, ligt tussen de kruispunten Vaillantlaan-Parallelweg en Calandstraat-Waldorpstraat. Het oude viaduct waarop de tram en trein rijden wordt vervangen door een volledig nieuw te bouwen viaduct. De heer Klerk van Prorail: 'Een pittige klus midden in de stad. Vergelijk het project met een 'open-hart-operatie' met risico's voor de patiënt (in dit geval het wegverkeer, het openbaar vervoer en de omwonenden), waarbij alles tijdens en na de ingreep naar behoren moet blijven functioneren.'

Het nieuwe viaduct zal uit drie delen bestaan, waardoor de nu nog donkere onderdoorgang straks veel lichtinval krijgt. Dit draagt bij aan een betere sociale veiligheid. De onderdoorgang wordt ook breder gemaakt zodat er voor het autoverkeer drie rijstroken per richting beschikbaar komen. Nu zijn dat er nog twee per richting. Daarnaast komen er vrijliggende fietspaden. Ook wordt de onderdoorgang hoger zodat al het vrachtverkeer erdoor kan. Hoge voertuigen hoeven dan niet meer om te rijden.


Overzichtelijker

De kruising Parallelweg-Vaillantlaan is een onoverzichtelijk kruispunt. Meermalen per jaar gebeuren er ongelukken. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt de kruising daarom groter en overzichtelijker gemaakt voor zowel het auto- als fietsverkeer. In de onderdoorgang en op de Parallelweg richting Calandstraat wordt een aparte linksaf-opstelstrook voor het autoverkeer gemaakt. Fietsers krijgen op de kruising meer opstelruimte. Om de doorstroming van het verkeer te bevorderen wordt op de Vaillantlaan zelf richting de Parallelweg een linksafverbod ingesteld. Dit is nodig omdat op de Vaillantlaan geen ruimte is voor een aparte rijstrook voor linksaf.

De kruising Calandstraat-Waldorpstraat wordt eveneens groter en overzichtelijker. Zo komt er meer ruimte voor fietsers, voetgangers en autoverkeer. De linksafrijstrook vanaf de Calandstraat naar de Waldorpstraat wordt verlengd waardoor het verkeer beter doorstroomt.


Nadere informatie: