RSS Feed Persberichten

27 juni 2008

Pieter van Woensel, wethouder Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken, heeft de eerste paal geslagen voor de ondergrondse fietsenstalling bij het Centraal Station in Leiden. De fietsenstalling is onderdeel van het Leiden Centraal Project, dat het stationsgebied aantrekkelijker en veiliger moet maken. BAM Civiel voert de design & build-opdracht uit voor de gemeente Leiden.

25 juni 2008

Bunnik, 25 juni 2008 - Wayss & Freytag Ingenieurbau en Galère, beide werkmaatschappijen van Koninklijke BAM Groep, hebben in combinatie opdracht verworven voor de bouw de Stafelter Tunnel in Luxemburg. De projectsom bedraagt circa € 88 miljoen, waarvan driekwart voor BAM. Opdrachtgever is het Luxemburgse ministerie van Openbare Werken. De bouwtijd bedraagt vier jaar.

24 juni 2008

Bunnik, 24 juni 2008 - Koninklijke BAM Groep nv heeft een rekenmodel ontwikkeld, waarmee bouwondernemingen hun CO₂-emissie kunnen vaststellen. Het rekenmodel houdt tevens rekening met de uitstoot van CO₂ door bouwpartners en toeleveranciers. Ook wordt inzicht gegeven in de CO₂-uitstoot van de opgeleverde producten in de gebruiksfase. BAM beschouwt het essentieel dat de bouwsector inzicht heeft in de eigen carbon footprint om effectief en efficiënt te kunnen werken aan de reductie van CO₂-emissie.

18 juni 2008

(Persbericht BAM Vastgoed, Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij en Deltaforte/ Woningstichting Rochdale:) Almere, 17 juni 2008 – BAM Vastgoed, Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij en Deltaforte/ Woningstichting Rochdale hebben de intentie-overeenkomst getekend voor het Columbuskwartier in Almere. Dit project omvat 103 woningen, waarvan 77 rijwoningen van twee bouwlagen met een plat dak, 14 hoekwoningen van drie bouwlagen met een platdak en 12 rug-aan-rug woningen voor jongerenhuisvesting. Het project is uniek, omdat de woningen worden gebouwd conform de Passiefhuis-technologie.

17 juni 2008

(Persbericht gemeente Harenkarspel:) Harenkarspel, 16 juni 2008 - Projectontwikkelaar BAM Vastgoed is vandaag in Dirkshorn (gemeente Harenkarspel) gestart met boorwerkzaamheden om de kwaliteit en de samenstelling vast te stellen van het bronwater, dat zich bevindt op grote diepte onder het Noord-Hollandse dorp.

12 juni 2008

Amsterdam, 10 juni 2008 – Roel Vollebregt, directeur van BAM Vastgoed, heeft op de vastgoedbeurs Provada de eerste BAM Bike overhandigd aan Leontien van Moorsel.

12 juni 2008

Bunnik, 11 juni 2008 – ProLogis, ’s werelds grootste eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van distributiefaciliteiten, heeft een driejarig contract gesloten met BAM Gebouwbeheer voor het technisch beheer van dertig distributiecentra van ProLogis in Nederland en België.

12 juni 2008

Amsterdam, 12 juni 2008 - De gemeente Tilburg, AM Vastgoedontwikkeling, BAM Vastgoed en BAM Wegen hebben donderdag 12 juni een intentieovereenkomst gesloten voor de integrale ontwikkeling van verkeersknooppunt ’t Laar. De uitdaging ligt vooral in het creëren van een markante, typisch Tilburgse stadsentree en het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad vanaf de A58. In de voorlopige plannen wordt ’t Laar een dynamisch gebied met een ingenieus verkeersplein, diverse kantoorlocaties, grondgebonden woningen en een woon- en zorgzone. In de komende periode zullen de partijen gezamenlijk een masterplan opstellen.

5 juni 2008

De balgstuwkering Ramspol wordt, naast het reguliere jaarlijkse onderhoud, één keer in de drie jaar grondig geïnspecteerd. Momenteel worden daartoe de drie balgen één voor één opgezet. Allereerst worden de balgen volgens het 'normale' keringsproces gevuld met water. Daarna wordt het water onttrokken en vervangen door lucht. De binnenzijde van het rubberdoek wordt gecontroleerd en eventueel gerepareerd. Ook de geleiderollen waarop het doek rust worden onderzocht. Om de balg die in de hoofdvaargeul Ramsdiep ligt te controleren, moet de scheepvaart worden gestremd.

4 juni 2008

Bunnik, 4 juni 2008 - Koninklijke BAM Groep en de Technische Universiteit Delft hebben een overeenkomst gesloten om de komende vijf jaar nauw samen te werken op het gebied van kennisuitwisseling en onderwijs. Doel van het partnership is het aanbod van de TU Delft en de kennisbehoefte bij BAM beter op elkaar af te stemmen. De overeenkomst werd op 3 juni bekrachtigd door drs. D.J. van den Berg, voorzitter College van Bestuur TU Delft en ir. N.J. de Vries, vice-voorzitter raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep.

3 juni 2008

BAM Civiel heeft in samenwerking met BAM Infraconsult en Rijkswaterstaat op de Zuiderhavenpier van IJmuiden een aantal zogenoemde Eco Xblocs geplaatst. Deze zijn voorzien van een geprofileerd oppervlak waaraan zeewieren en schelpdieren zich makkelijker kunnen hechten. De ontwikkeling van soorten op de platen en blokken zal door Deltares twee jaar lang nauwlettend worden gevolgd. Indien deze proef een succes blijkt, is het niet ondenkbaar dat in de toekomst meer van dit soort constructies langs onze kust te vinden zullen zijn.

2 juni 2008

(Gezamenlijk persbericht Koninklijke Volker Wessels Stevin nv en Koninklijke BAM Groep nv:) Rotterdam / Bunnik, 2 juni 2008 - Kombinatie Heavy Lifter vof - gevormd door Van Hattum en Blankevoort bv en BAM Civiel bv - heeft per direct de bouwwerkzaamheden aan het betonnen multifunctioneel zwaartransport hefvaartuig MPU Heavy Lifter opgeschort. Deze maatregel volgt op een bekendmaking dat opdrachtgever MPU Offshore Lift ASA niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.