RSS Feed Persberichten

23 juli 2008

(Persbericht Royal Haskoning:) Nijmegen, 23 juli 2008 - Superbus, zonnemuur, Valmeer, mosselkwekerij, 'Blue energy' centrale en vlieger energie zijn slechts enkele mogelijkheden die 'Natuurlijk Afsluitdijk' creëert als tweede Afsluitdijk. De Natuurlijk Afsluitdijk is het antwoord van het consortium 'Natuurlijk Afsluitdijk' op de marktverkenning Afsluitdijk van Rijkswaterstaat en de twee provincies Frŷslan en Noord-Holland. "De dijk vormt een nieuwe omgeving van land en zee en wordt een icoon van innovatie, een nationale trots en zal leiden tot versterking van Nederlands internationale concurrentiepositie op het gebied van duurzame energie, waterwerken en natuur en milieu." Aldus Wubbo Ockels, initiatiefnemer van het consortium.

15 juli 2008

BAM Utiliteitsbouw heeft de eerste kolom geplaatst voor het nieuwe Intensive Care Centrum in Utrecht. De komende vijftien maanden verrijst op het dak van het UMC een gloednieuw hightech ICC. Tevens wordt de kern van het oude gebouw verhoogd. Hiervoor worden een deel van de staalconstructie en betonnen gevelelementen hergebruikt.

9 juli 2008
Ing. J.F.M. Prins

Bunnik, 9 juli 2008 – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft ir. S.H. van Royen per  1 juli benoemd tot directievoorzitter van BAM Rail bv. In deze functie volgt Sebald van Royen (47) ir. K.W. Talsma op, die een functie elders heeft aanvaard. De heer Van Royen maakte reeds deel uit van het directieteam.

7 juli 2008

(Gezamenlijk persbericht Koninklijke BAM Groep, Goudappel Coffeng en AM:) Bunnik, 4 juli 2008 - Een consortium bestaande uit Koninklijke BAM Groep (BAM Rail, BAM Wegen en BAM Infraconsult), verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng en AM Vastgoedontwikkeling presenteert vandaag in het Provinciehuis te Den Bosch een businessplan naar aanleiding van een onderzoek waarin wordt geconcludeerd dat een light-train-verbinding de beste oplossing is bij Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Noordoost-Brabant. Het consortium presenteert het businessplan aan onder meer bestuurders van provinciale en gemeentelijke overheden, werkgeversorganisaties en de Brabantse Milieufederatie. Het plan is opgesteld in opdracht van de provinciale stuurgroep Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant.

4 juli 2008

Monteur Kamil Omerov is een van de tien medewerkers van BAM Infratechniek Midden-West die begin juli uit handen van directeur André Boumans een diploma in ontvangst konden nemen. Na een opleidingstraject van vijf tot zes maanden hebben zij door een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties) via Kenteq Training en Advies onder meer een diploma (eerste) monteur laagspanningsnetten of distributiemonteur gas behaald.

4 juli 2008

BAM Techniek en BAM Utiliteitsbouw zijn betrokken bij de realisatie van een nieuwe telecommunicatiecentrale in de Rotterdamse Waalhaven in opdracht van KPN. De centrale maakt deel uit van het all IP-netwerk, dat het huidige netwerk gaat vervangen.

4 juli 2008

Bunnik, 4 juli 2008 - Koninklijke BAM Groep stelt Stichting Thuja in de gelegenheid 400.000 fruitbomen aan te planten in Burundi (Centraal-Afrika). De steun aan Stichting Thuja vormt de feestelijke markering van het eerste jaar van het contract met Shell Nederland Verkoopmaatschappij voor de levering van Shell V-Power-brandstoffen voor het complete wagenpark van BAM in Nederland.

3 juli 2008

Utrecht, 3 juli 2008 - BAM Wegen heeft de asfaltcentrale ZNAC (Zuid Nederlandse Asfalt Centrale) in Breda omgebouwd van een oliegestookte tot een bio-oliegestookte asfaltinstallatie. Bio-olie, een niet-fossiele brandstof, is honderd procent plantaardig en wordt onder KIWA-certificaat geleverd. Tevens wordt bij de ZNAC gebruikgemaakt van groene stroom. Deze maatregelen dragen bij aan een schonere en milieuvriendelijkere productie van asfalt.

2 juli 2008

Capelle aan den IJssel/Rotterdam, 4 juli 2008 - Wethouder Hamit Karakus plaatst donderdag 10 juli een architectuurplaquette bij het appartementengebouw STJOB in het Rotterdamse Lloydkwartier. De plaquette benadrukt het historisch belang van het voormalig pakhuis Jobsveem. Aansluitend wordt het boek 'Jobsveem, een gebouw in beweging' feestelijk gepresenteerd. Deze publicatie over het gebouw en zijn omgeving in de afgelopen eeuw zal worden uitgereikt aan de nazaten van de oorspronkelijke opdrachtgever, architect en aannemer. De presentatie wordt ingeleid met een speciale dansvoorstelling van Conny Janssen Danst.

1 juli 2008

(Persbericht gemeente Veenendaal:) Veenendaal, 1 juli 2008 - Op dinsdag 1 juli heeft BAM Vastgoed de eerste woning opgeleverd van het gebouw Sajet, onderdeel van Brouwerspoort. Om dit feit te vieren, overhandigde wethouder Centrumontwikkeling Cees Sanders vanochtend de sleutel van deze woning aan de toekomstige bewoners. Met de ingebruikname van Sajet worden de eerste tachtig van ruim vijfhonderd woningen gerealiseerd, die in Brouwerspoort verrijzen. Naast de woningen komen in Sajet een ondergrondse parkeergarage en ruim 2.300 m2 aan commerciële ruimte. De realisatie van dit eerste bouwdeel geeft de Veenendaalse bevolking een impressie van de gebouwen, die in de Brouwerspoort komen.

27 juni 2008

Pieter van Woensel, wethouder Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken, heeft de eerste paal geslagen voor de ondergrondse fietsenstalling bij het Centraal Station in Leiden. De fietsenstalling is onderdeel van het Leiden Centraal Project, dat het stationsgebied aantrekkelijker en veiliger moet maken. BAM Civiel voert de design & build-opdracht uit voor de gemeente Leiden.

25 juni 2008

Bunnik, 25 juni 2008 - Wayss & Freytag Ingenieurbau en Galère, beide werkmaatschappijen van Koninklijke BAM Groep, hebben in combinatie opdracht verworven voor de bouw de Stafelter Tunnel in Luxemburg. De projectsom bedraagt circa € 88 miljoen, waarvan driekwart voor BAM. Opdrachtgever is het Luxemburgse ministerie van Openbare Werken. De bouwtijd bedraagt vier jaar.

24 juni 2008

Bunnik, 24 juni 2008 - Koninklijke BAM Groep nv heeft een rekenmodel ontwikkeld, waarmee bouwondernemingen hun CO₂-emissie kunnen vaststellen. Het rekenmodel houdt tevens rekening met de uitstoot van CO₂ door bouwpartners en toeleveranciers. Ook wordt inzicht gegeven in de CO₂-uitstoot van de opgeleverde producten in de gebruiksfase. BAM beschouwt het essentieel dat de bouwsector inzicht heeft in de eigen carbon footprint om effectief en efficiënt te kunnen werken aan de reductie van CO₂-emissie.

18 juni 2008

(Persbericht BAM Vastgoed, Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij en Deltaforte/ Woningstichting Rochdale:) Almere, 17 juni 2008 – BAM Vastgoed, Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij en Deltaforte/ Woningstichting Rochdale hebben de intentie-overeenkomst getekend voor het Columbuskwartier in Almere. Dit project omvat 103 woningen, waarvan 77 rijwoningen van twee bouwlagen met een plat dak, 14 hoekwoningen van drie bouwlagen met een platdak en 12 rug-aan-rug woningen voor jongerenhuisvesting. Het project is uniek, omdat de woningen worden gebouwd conform de Passiefhuis-technologie.

17 juni 2008

(Persbericht gemeente Harenkarspel:) Harenkarspel, 16 juni 2008 - Projectontwikkelaar BAM Vastgoed is vandaag in Dirkshorn (gemeente Harenkarspel) gestart met boorwerkzaamheden om de kwaliteit en de samenstelling vast te stellen van het bronwater, dat zich bevindt op grote diepte onder het Noord-Hollandse dorp.

12 juni 2008

Amsterdam, 10 juni 2008 – Roel Vollebregt, directeur van BAM Vastgoed, heeft op de vastgoedbeurs Provada de eerste BAM Bike overhandigd aan Leontien van Moorsel.

12 juni 2008

Bunnik, 11 juni 2008 – ProLogis, ’s werelds grootste eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van distributiefaciliteiten, heeft een driejarig contract gesloten met BAM Gebouwbeheer voor het technisch beheer van dertig distributiecentra van ProLogis in Nederland en België.

12 juni 2008

Amsterdam, 12 juni 2008 - De gemeente Tilburg, AM Vastgoedontwikkeling, BAM Vastgoed en BAM Wegen hebben donderdag 12 juni een intentieovereenkomst gesloten voor de integrale ontwikkeling van verkeersknooppunt ’t Laar. De uitdaging ligt vooral in het creëren van een markante, typisch Tilburgse stadsentree en het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad vanaf de A58. In de voorlopige plannen wordt ’t Laar een dynamisch gebied met een ingenieus verkeersplein, diverse kantoorlocaties, grondgebonden woningen en een woon- en zorgzone. In de komende periode zullen de partijen gezamenlijk een masterplan opstellen.

5 juni 2008

De balgstuwkering Ramspol wordt, naast het reguliere jaarlijkse onderhoud, één keer in de drie jaar grondig geïnspecteerd. Momenteel worden daartoe de drie balgen één voor één opgezet. Allereerst worden de balgen volgens het 'normale' keringsproces gevuld met water. Daarna wordt het water onttrokken en vervangen door lucht. De binnenzijde van het rubberdoek wordt gecontroleerd en eventueel gerepareerd. Ook de geleiderollen waarop het doek rust worden onderzocht. Om de balg die in de hoofdvaargeul Ramsdiep ligt te controleren, moet de scheepvaart worden gestremd.

4 juni 2008

Bunnik, 4 juni 2008 - Koninklijke BAM Groep en de Technische Universiteit Delft hebben een overeenkomst gesloten om de komende vijf jaar nauw samen te werken op het gebied van kennisuitwisseling en onderwijs. Doel van het partnership is het aanbod van de TU Delft en de kennisbehoefte bij BAM beter op elkaar af te stemmen. De overeenkomst werd op 3 juni bekrachtigd door drs. D.J. van den Berg, voorzitter College van Bestuur TU Delft en ir. N.J. de Vries, vice-voorzitter raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep.

Pagina's