RSS Feed Persberichten

8 april 2008

Bunnik, 8 april 2008 - Op maandag 7 april leverde minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) de 10.000 ste W&R-woning op in de wijk Ypenburg in Den Haag. Minister Van der Hoeven droeg een symbolische sleutel over aan de toekomstige bewoners. W&R is een concept van BAM Woningbouw dat onder meer is gebaseerd op samenwerking met vaste partijen (co-making). BAM Woningbouw heeft inmiddels 120 projecten op diverse locaties in Nederland gerealiseerd.

7 april 2008

BAM Infra heeft afgelopen weekend tijdens een buitendienststelling op het traject Leeuwarden-Stavoren een nieuwe spoorbrug geplaatst bij Boazum. Tegelijkertijd is de spoorbrug bij Yndyk (Hindeloopen) verhoogd. De werkzaamheden zijn in opdracht van ProRail uitgevoerd in het kader van het Friese Merenproject (www.friesemeren.nl).

4 april 2008
Ruud van Zijl

Bunnik, 4 april 2008 – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft R.A.C. van Zijl per 1 april 2008 benoemd tot directeur van BAM Techniek bv. Ruud van Zijl (40) was directeur van BAM Techniek regio West.

4 april 2008

(Persbericht gemeente Barendrecht:) Barendrecht, 3 april 2008 - BAM Woningbouw bv krijgt van de gemeente Barendrecht de opdracht om 110 woningen te realiseren op de voormalige zwembadlocatie nabij het NS-station. Het officiële contract wordt op vrijdagmiddag 11 april ondertekend door wethouder Bas Nootenboom en de heer W. Bax van BAM. Om tot een creatief ontwerp te komen heeft de gemeente vorig jaar een ontwerpprijsvraag uitgeschreven. Uit dertien ingediende ontwerpen zijn er vijf gekozen voor een nadere uitwerking en presentatie. Het ontwerp van BAM is als winnaar uit de bus gekomen. Belangrijke elementen in dit ontwerp zijn de architectonische kwaliteit, het parkeren onder en nabij de nieuwe woningen en de inpassing in de bestaande omgeving met toevoeging van openbaar groen en water.

4 april 2008

(Persbericht gemeente Den Haag – Dienst Stadsbeheer:) Den Haag, 4 april 2008 - De onderdoorgang Vaillantlaan 'De Put' en de naastliggende kruispunten zullen vanaf mei 2008 worden vernieuwd. De aannemer, BAM Infra, heeft hiervoor in bijzijn van wethouder Smit (Verkeer) de overkomst met ProRail (bestuursvoorzitter de heer Bert Klerk) getekend. De 80 jaar oude onderdoorgang wordt geheel vervangen door het in 2006 door het College vastgestelde ontwerp. Verkeerswethouder Peter Smit: 'De Put is uit zijn jasje gegroeid en kan de huidige stroom autoverkeer niet meer aan. Om de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de doorstroming te verbeteren wordt 'De Put' hoger, breder en lichter.' De vernieuwing gaat zo’n 1,5 jaar duren en bedraagt in totaal zo'n € 35 miljoen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Europese Unie subsidiëren hiervan respectievelijk € 8 miljoen en € 1 miljoen.

3 april 2008

Bunnik, 3 april 2008 - Interbeton bv (de werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv, die buiten Europa bouwprojecten realiseert) heeft in combinatie opdracht verworven voor de bouw van een LNG-steiger voor het Woodside Pluto LNG-project nabij Karratha aan de Australische noordwestkust. De opdrachtsom bedraagt circa € 120 miljoen, waarvan de helft voor Interbeton.

1 april 2008

Utrecht, 1 april 2008 – TU Delft en BAM hebben met hun gezamenlijke inzending 'Fijn stof reductie systeem' de Intertraffic Innovation Award 2008 gewonnen. Deze onderscheiding is op 1 april door de heer W.J. Kuijken, secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, in de RAI uitgereikt aan het samenwerkingsverband TU Delft en BAM.

31 maart 2008

Bunnik, 31 maart 2008 – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft ir. W.J. van Niekerk, thans regiodirecteur BAM Woningbouw Den Haag, per 1 april 2008 benoemd tot directeur van BAM Infraconsult bv te Gouda. William van Niekerk (38) volgt ir. J.P.G. Ramler op, die recentelijk is benoemd tot directeur bij BAM Wegen.

28 maart 2008

(Persbericht Avans Hogeschool:) Tilburg, 27 maart 2008 - De bouwopleidingen van Avans Hogeschool gaan een nauwe samenwerking aan met Arcadis Nederland bv, Heijmans, Hevo bv, Koninklijke BAM Groep nv en Rijkswaterstaat. Donderdag 27 maart vindt in Tilburg de formele bekrachtiging plaats van de samenwerking van de Academie voor Bouw en Management en Academie voor Bouw en Civiele Techniek met de genoemde bedrijven. Kennis en ervaringen uitwisselen vormt het belangrijkste doel van het besluit om structureel inhoud te geven aan het samenwerkingsverband.

27 maart 2008

BAM Utiliteitsbouw stortte half maart circa 11.000 m³ onderwaterbeton in de bouwput van project Rustenburg in Zaandam tijdens een non-stop operatie van ruim zestig uur. Hier wordt een drielaagse ondergrondse parkeergarage gerealiseerd met daarboven de woontoren Czaar met 120 appartementen, winkels en een bioscoop.

27 maart 2008

De bouwcombinatie Stadtswerf, bestaande uit BAM Woningbouw/Volker Bouwmaatschappij en Dura Vermeer Bouw Rotterdam, realiseert 98 koopwoningen in het plan Stadtswerf in Rotterdam Delfshaven. Het plan bestaat uit twee kleinschalige woongebouwen met 50 drie- en vierkamer appartementen en 48 eengezinswoningen met tuin.

27 maart 2008

's-Hertogenbosch, 27 maart 2008 - De heer G.J. Snijders, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente 's-Hertogenbosch, zal vrijdag 28 maart op feestelijke wijze het startsein geven voor de bouw van project De Nieuwe Oogst te Empel. Deze start wordt gevierd met kopers en belangstellenden.

27 maart 2008

(Gezamenlijk persbericht Koninklijke BAM Groep nv en Goudappel Coffeng BV:) Bunnik, 27 maart 2008 - Koninklijke BAM Groep en verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng presenteren vandaag in het MediaPlaza van de Jaarbeurs te Utrecht een visienota naar aanleiding van hun onderzoek in hoeverre de noodzakelijke verbetering van de rijksweg A27 ook kansen biedt voor realisatie van de spoorlijn Breda-Utrecht.

26 maart 2008

Bunnik, 26 maart 2008 – BAM Vastgoed bv heeft een derde van de aandelen van Palisium bv verworven van Woonzorg Nederland. De aandelenovereenkomst voor deze participatie is 20 maart jongsleden in Amersfoort ondertekend door de directies van Woonzorg Nederland en van BAM Vastgoed. Met de strategische alliantie tussen Woonzorg Nederland, Palisium en BAM Vastgoed bundelen de partijen hun kennis en ervaring op het gebied van wonen en zorg voor senioren. Het marktbereik van het Palisium-concept wordt hierdoor vergroot.

20 maart 2008

Bunnik, 20 maart 2008 – De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv is voornemens per 7 mei 2008 ir. R.P. van Wingerden MBA te benoemen tot lid raad van bestuur.

20 maart 2008
  • Nettoresultaat 2007: € 349 miljoen (2006: € 137 miljoen)
  • Nettoresultaat exclusief boekwinst verkoop Flatiron: € 277 miljoen
  • Winstmarge vóór belastingen en boekwinst Flatiron: 4,0% (2006: 2,7%)
  • Dividendvoorstel € 0,90 in contanten per gewoon aandeel (2006: € 0,45)
  • Sterke orderportefeuille: € 13,8 miljard ultimo 2007
  • BAM overwegend positief over marktomstandigheden
  • Uitwerking strategische agenda voortvarend van start in 2007
  • Verwachte nettowinst in 2008 van ten minste € 250 miljoen haalbaar
  • Onderzoek naar verkoopmogelijkheden participatie in baggerbedrijf Van Oord
20 maart 2008

(Persbericht Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag:) Den Haag, 19 maart 2008 - De bouw van de Hubertustunnel verloopt voorspoedig. Na het boren van de beide tunnelbuizen is de afbouw van de tunnel nu in volle gang. Door de aanscherping van de landelijk geldende eisen voor tunnelveiligheid in 2006, moeten er in de Hubertustunnel meer veiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd dan oorspronkelijk was voorzien. Gezien de tijd die daarvoor nodig is, is de nieuwe openingsdatum nu vastgesteld op 25 september 2008. Er zijn geen negatieve consequenties voor het beschikbare budget voor het project Hubertustunnel.

19 maart 2008

Bunnik, 19 maart 2007 – Drs. Paul Depla, wethouder Ruimte, Sport en Wonen van de gemeente Nijmegen, heeft op de bouwplaats van het Nijland, de nieuwste woonwijk in de Waalsprong, 101 woningen een energielabel A+ gegeven. De woningen zijn ontwikkeld door BAM Vastgoed en zijn uitgerust met een warmtesysteem dat zorgt voor een laag energieverbruik (EPC-norm < 0,6).

19 maart 2008

Nuttall, de infradochter van BAM die actief is in het Verenigd Koninkrijk, realiseert een geleidebusbaan in Cambridge. In 2009 moeten speciale bussen elke dag zo'n 20.000 forenzen tot in het hart van de stad brengen. Met zijn 26 kilometer is de baan het langste geleidebustraject ter wereld.

19 maart 2008

Bunnik, 19 maart 2008 – BAM Civiel heeft de gemeente Den Haag in kennisgesteld van de belangrijkste conclusies van de contra-expertise, die in opdracht van BAM Civiel is uitgevoerd, naar de aanleg van een palenwand voor de parkeergarage aan de Mauritskade. Deze contra-expertise weerlegt de conclusies van het eerdere onderzoek in opdracht van de gemeente als zou de palenwand ondeskundig zijn uitgevoerd met als gevolg dat deze mogelijk niet waterdicht zou zijn.

Pagina's