RSS Feed Persberichten

30 januari 2009

Bunnik, 30 januari 2009 – BAM Techniek bv – de werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv, actief in de sector Installatietechniek – heeft overeenstemming bereikt over de verwerving van alle aandelen van de ICT-specialist Digacom bv te Nieuw-Vennep. De aandelen zijn in eigendom van het management. Naar verwachting zal de transactie binnen enkele weken zijn afgerond.

26 januari 2009

Bunnik, 26 januari 2008 – Begin februari betrekt BAM Vastgoed een nieuw regiokantoor aan het IJ in Amsterdam. De hoogste etage van het voormalige NDSM-gebouw aan de Klaprozenweg 75 in Amsterdam-Noord vormt de thuisbasis van een team van projectontwikkelaars, dat actief is in Noord-Holland. Sinds 1 januari 2009 staat dit team onder leiding van regiodirecteur Frank Klomp, die de verantwoordelijkheid voor deze regio heeft overgenomen van Wim Schaafsma. Wim Schaafsma blijft als directeur voor BAM Vastgoed landelijk actief, voornamelijk in samenwerkingsverbanden, en houdt eveneens kantoor in Amsterdam.

22 januari 2009

Amersfoort, 21 januari 2009 - In het centrum van de wijk de Bijvanck in Blaricum gaat Heilijgers Beheer & Onderhoud in opdracht van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken zeven terrasflats voorzien van liften en een extra verdieping met in totaal 28 nieuwbouwappartementen. Donderdag 22 januari geeft wethouder mevrouw I.Z. de Joode-Baljet het officiële startsein. De appartementen worden in het voorjaar van 2010 opgeleverd.

22 januari 2009

(Persbericht gemeente Maassluis:) Maassluis, 21 januari 2009 - Het nieuwe bouwjaar in Maassluis en de aanleg van de tunnel aan de Mozartlaan is dinsdag 20 januari jl. symbolisch ingeluid met het slaan van de formele eerste paal van de tunnel. De aannemer BAM Civiel Zuidwest werkt in opdracht van de gemeente Maassluis en ProRail aan deze tunnel, die de hoofdtoegangsweg wordt naar de nieuwe wijk Het Balkon. Na enkele maanden van voorbereidende werkzaamheden op het bouwterrein feliciteerden de wethouders Keijzer en Pleijsier en de regiodirecteur van ProRail, de heer Gürke, elkaar met het succesvol slaan van de formele eerste paal.

22 januari 2009

(Persbericht Vesteda en Heilijgers:) Amersfoort, 21 januari 2009 - Heilijgers Projectontwikkeling bv te Amersfoort en Vesteda Project bv te Amsterdam hebben overeenstemming bereikt met betrekking tot de realisatie en afname van Blok B in Puntenburg in Amersfoort. Het gehele Blok B - bestaande uit 121 appartementen, commerciële ruimte en een ondergrondse parkeergelegenheid - is een gezamenlijke ontwikkeling van Heilijgers Projectontwikkeling bv en Vesteda Project bv.

21 januari 2009

Bunnik, 21 januari 2009 - BAM Construction, het Britse utiliteitsbouwbedrijf van Koninklijke BAM Groep nv, heeft opdracht verworven voor de herontwikkeling van het ziekenhuis Royal Infirmary in de regio Dumfries and Galloway (Zuidwest-Schotland). Met deze opdracht is een bedrag gemoeid van circa € 100 miljoen. Het project maakt deel uit van het investeringsprogramma Frameworks Scotland, waarmee de overheid binnen een raamovereenkomst met geselecteerde partijen zorgvastgoed ontwikkelt.

21 januari 2009

BAM Nuttall is in opdracht van de gemeente Derby (Midden-Engeland) gestart met de aanleg van nieuwe een- en tweebaans wegen ten zuiden van centrum om de verkeersdrukte in het stadshart te verminderen. De projectsom bedraagt circa € 14 miljoen. De aanleg van de wegen duurt ongeveer twee jaar.

21 januari 2009

(Persbericht Heijmans en Heilijgers:) 's-Hertogenbosch/Amersfoort, 21 januari 2009 - Heijmans en Heilijgers realiseren in de komende jaren in de nieuwe woonwijk Vallei park in Leusden 142 woningen. Het gaat om woningen met een koopsom vanaf circa € 290.000 v.o.n. Beide partijen hebben hierover een overeenkomst gesloten met de gemeente Leusden. Gisteren (dinsdag 20 januari 2009) vond het officiële startsein van het project plaats.

20 januari 2009

Den Haag, 20 januari 2009 - Tebodin bv heeft het resterende 50%-belang verworven in Tebodin Asia Pacific van joint venture partner Century Three. Hiermee heeft Tebodin het volledige eigendom van de Tebodin-onderneming in Shanghai, China. Tebodin Asia Pacific behaalt met circa honderd medewerkers een omzet van ongeveer € 4 miljoen in 2008.

19 januari 2009

(Persbericht Gasunie en BAM Combinatie Eemstunnel:) Groningen, 19 januari 2009 - Op 26 januari a.s. starten Gasunie en BAM Combinatie Eemstunnel (BCE) met het boren van een tunnel onder de Eems. Met een gigantische, speciaal voor deze opdracht ontwikkelde boormachine wordt een vier kilometer lange tunnel van Rysum (Duitsland) naar Borgsweer geboord. Het is voor Gasunie de eerste keer dat voor deze oplossing is gekozen. De tunnel wordt gebruikt voor de aanleg van een nieuwe transportleiding voor aardgas. Voordat de superboormachine met het zware werk kan beginnen, wordt zij geheel volgens de traditie van tunnelbouwers ingezegend door een pastoor. Daarnaast plaatst men een beeld van de Heilige Barbara, de beschermvrouwe van tunnelbouwers.

16 januari 2009

(Persbericht gemeente Nieuwegein:) Nieuwegein, 15 januari 2009 - Het college van Nieuwegein heeft zich na de Europese aanbesteding voorgenomen om de opdracht voor de bouw van het nieuwe Stadshuis te gunnen aan de bouwcombinatie van BAM en Ballast Nedam. Het college is er in geslaagd met het project Stadshuis binnen het financiële kader van de gemeenteraad te blijven. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad de kredietaanvraag voor het Stadshuis in de raadsvergadering van 28 januari. Zodra de gemeenteraad akkoord is, kan de opdracht daadwerkelijk worden verstrekt. De bouw zal dan in april 2009 van start gaan. De verwachting is dat het nieuwe Stadshuis najaar 2011 in gebruik kan worden genomen.

15 januari 2009

Rotterdam, 15 januari 2009 – Tijdens de beurs InfraTech, die deze week wordt gehouden in Ahoy Rotterdam, is de InfraTech Innovatieprijs thema Energie uitgereikt aan BAM.

15 januari 2009

Bunnik, 15 januari 2009 - Mr. E.E. van der Laan, minister van Wonen, Wijken en Integratie, heeft de Toolkit Bestaande Bouw in ontvangst genomen uit handen van BAM-bestuursvoorzitter Van Oosten. Minister Van der Laan toonde zich enthousiast over deze publicatie met praktische, integrale oplossingen voor energiebesparing en inzet van duurzame energie bij 1,1 miljoen verouderde (corporatie)woningen. Ook zei hij toe de aanbevelingen van BAM Woningbouw met betrekking tot flexibilisering van de huurtoeslaggrens en het stimuleren van het 'verduurzamen' van de bestaande bouw, nader te zullen bestuderen.

7 januari 2009

Bunnik, 7 januari 2009 - De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv deelt mee dat de heer H. van Rompuy op zijn verzoek is afgetreden als lid van de raad van commissarissen van de vennootschap in verband met zijn benoeming tot premier van België.