1 oktober 2009 - 18:33

Lage Temperatuur Asfalt van BAM Wegen ook op hoofdwegennet

(Persbericht BAM Wegen bv:) Utrecht, 1 oktober 2009 - Na elf jaren van ontwikkeling, proefvakken en toepassingen bij lagere overheden brengt BAM Wegen in opdracht van Rijkswaterstaat op donderdag 1 oktober het eerste demonstratievak met LEAB (Laag Energie AsfaltBeton) aan. Hiermee stimuleert Rijkswaterstaat de inzet van innovatieve, duurzame oplossingen. BAM Wegen verwerkt LEAB in het project A2 Everdingen-Everdingen in twee wegvakken op de westelijke hoofdrijbaan van Rijksweg A2 met een totale lengte van 1,2 kilometer.

LEAB is een asfaltbeton dat volgens het halfwarm procedé bij circa 100°C wordt geproduceerd, waardoor de milieubelasting aanzienlijk lager is dan bij toepassing van het conventionele bij 165°C geproduceerde steenslagasfaltbeton. Op de A2 wordt circa 9.000 ton LEAB verwerkt. Dit leidt tot een CO2-reductie van 39 ton en staat gelijk aan de CO2-opname van circa 2.000 bomen op jaarbasis. BAM Wegen beschikt inmiddels over twee asfaltcentrales, ZNAC te Breda en ACB te Amsterdam, die dit innovatieve asfalt kunnen produceren.

De aanzienlijke reductie van de milieubelasting door de toepassing van LEAB is objectief gekwantificeerd aan de hand van de daarvoor geldende Nederlandse norm NEN 8006. In het kader van Duurzaam Inkopen is LEAB een zeer aantrekkelijk alternatief voor wegbeheerders en overheden om invulling te geven aan hun beleid ten aanzien van energiereductie en beperking van de CO2-uitstoot. BAM Wegen heeft sinds de marktintroductie van LEAB in 2003 reeds 40.000 ton LEAB verwerkt in circa vijftig projecten.

Nadere informatie over LEAB: Remy van den Beemt, Technologie & Ontwikkeling BAM Wegen (030) 287 68 76.

Nadere informatie over het project Everdingen-Everdingen: Rijkswaterstaat (026) 368 88 92.