RSS Feed Persberichten

27 februari 2009

(Persbericht Koninklijke BAM Groep nv en Zuidwending VOF:) Bunnik, 27 februari 2009 – BAM heeft opdracht verworven voor de bouw van de gasinstallaties voor de eerste ondergrondse aardgasopslag in zoutcavernes in Nederland. Het project wordt gerealiseerd nabij het dorp Zuidwending (gemeente Veendam) in de provincie Groningen. Opdrachtgevers zijn Gasunie en Nuon, die de verantwoordelijkheid voor constructie, beheer en onderhoud van de ondergrondse aardgasbuffer hebben gedelegeerd aan het daartoe opgerichte samenwerkingsverband Zuidwending VOF. De opdrachtsom bedraagt circa € 90 miljoen. De uitvoering start nog deze maand. Het project zal naar verwachting eind 2010 worden voltooid.

26 februari 2009

Neder-over-Heembeek (Brussel), 25 februari 2009 - CEI-De Meyer nv heeft opdracht verworven voor de bouw van een complex van 232 appartementen en 19 woningen, alsook 138 onder- en 61 bovengrondse parkeerplaatsen. Met dit project, in opdracht van Bervoets Real Estate, is een bouwsom gemoeid van ruim € 40 miljoen. CEI-De Meyer voert de werken uit in Tijdelijke Handelsvereniging met Kumpen nv (elk voor 50%). Projectontwikkelaar Immo BAM treedt mede op als bouwheer. Bervoets Real Estate werd gevormd door Pargesy, Dexia Bank en Immo BAM (10%). 

25 februari 2009

Breukelen, 25 februari 2009 - Koninklijke BAM Groep gaat fundamenteel en toegepast onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit op het gebied van duurzame innovatie en ontwikkeling financieel ondersteunen. BAM wordt daarmee een prominente sponsor van het Center for Sustainability (CfS) van de Nyenrode Business Universiteit. Een onderdeel van de sponsorovereenkomst is de nieuwe BAM-leerstoel 'Sustainability, Strategy and Innovation' die zal worden bezet door prof. dr. Gerard Keijzers, ondersteund door twee onderzoekers.

20 februari 2009

Bunnik, 20 februari 2009 – De Universiteit van York (Noordoost-Engeland) heeft BAM Construction opdracht verstrekt voor de bouw van een nieuw faculteitscomplex. Hiermee is een bedrag gemoeid van circa € 75 miljoen. De gebouwen vormen het hart van de eerste fase voor de uitbreiding van de campus en bieden onderdak aan de vier opleidingen voor theater, film & tv, computerwetenschappen, rechten en management.

19 februari 2009

BAM Techniek zal met een stand aanwezig zijn op hét beroepenevenement van Nederland voor vmbo- en mbo scholieren en werkzoekenden, Skills Masters. Het evenement vindt plaats op 5, 6 en 7 maart aanstaande in Ahoy te Rotterdam.

18 februari 2009

Bunnik, 18 februari 2009 - BAM International bv (de werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv, die buiten Europa bouwprojecten realiseert) heeft in Tanzania twee contracten verworven met een gezamenlijke contractwaarde van meer dan € 55 miljoen.

18 februari 2009

Frankfurt, 18 februari 2009 - De Luxemburgse minister van Openbare Werken, Claude Wiseler, heeft het startsein gegeven voor de bouw van de Stafelter tunnel. In aanwezigheid van ongeveer 150 gasten werd een beeldje van de Heilige Barbara, de beschermvrouwe van de tunnelbouwers, gezegend.

17 februari 2009

(Persbericht van gemeente Leeuwarden, IPMMC Vastgoed en de Stichting het Fries Museum:) Leeuwarden, 17 februari 2009 - De gemeente Leeuwarden, IPMMC Vastgoed en het Fries Museum zijn zeer verheugd dat vandaag duidelijk is geworden dat het project Nieuw Zaailand definitief van start kan gaan.

16 februari 2009

Bunnik, 16 februari 2009 - Betonac en Galère, werkmaatschappijen van Koninklijke BAM Groep, hebben opdracht verworven voor de uitbreiding van een spoorlijn ten zuidoosten van Brussel. Opdrachtgever is Infrabel, de beheerder van het Belgische spoorwegnet. De bouwsom bedraagt bijna € 80 miljoen. De werkzaamheden starten komend voorjaar. Naar verwachting wordt het project medio 2012 voltooid.

16 februari 2009

Roosendaal, 16 februari 2009 - Burgemeester mr. M.J.H. Marijnen van de gemeente Roosendaal (op de foto links) heeft de aftrap gegeven voor de bouw van afvalenegeriecentrale BAVIRO. In zijn speech toonde de burgemeester zich trots dat in zijn gemeente dit grootschalige bouwproject plaatsvindt en Roosendaal de beschikking krijgt over een duurzame installatie met internationale uitstraling. Afvalbedrijf SITA sprak tijdens de festiviteit haar zorg uit over de beschikbare transportcapaciteit op het energienet.

13 februari 2009

Juryvoorzitter prof. ing. A. Thomsen heeft op de Bouwbeurs in Utrecht de nominaties voor de Nationale Renovatieprijs bekendgemaakt. In de categorie Woningbouw zijn twee van de drie projecten gerealiseerd door BAM Woningbouw Rotterdam, te weten De Dichterlijke Vrijheid, Rotterdam, en Jobsveem, Rotterdam. Thomsen gaf aan dat het aantal en kwaliteit van de inzendingen de jury tevreden stemt: 'Het niveau gaat elke editie weer omhoog.'

13 februari 2009

Den Haag, 13 februari 2009 - Tebodin Consultants & Engineers heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met EPEA, een onafhankelijk instituut dat Cradle to Cradle productoplossingen biedt. EPEA staat onder leiding van prof. Michael Braungart. De samenwerking met EPEA stelt Tebodin in staat om opdrachtgevers in uiteenlopende marktsectoren die Cradle to Cradle oplossingen zoeken, ondersteuning te bieden. EPEA leidt circa tien Tebodin-medewerkers op om engineering-projecten op basis van de Cradle to Cradle uitgangspunten tot stand te kunnen brengen.

12 februari 2009

Op de vakbeurs Aquaterra in Amsterdam heeft de Zeeuwse Commissaris der Koningin, Karla Peijs, 11 februari bekend gemaakt dat het team van BAM Infraconsult, AM en Deltares als een van de zes teams is genomineerd voor de Delta Water Award met het plan 'Grevelingen: van Meer naar Delta'. De zes genomineerden mogen hun projectidee verder uitwerken met kans op uitvoering door de provincie Zeeland en haar partners.

11 februari 2009

's-Hertogenbosch, 9 februari 2009 - BAM Vastgoed introduceert voor het Oranjebastion in Geertruidenberg de BAM Vastgoed Koopgarantie. Deze regeling biedt een koper de zekerheid dat hij nooit dubbele woonlasten hoeft te betalen, wanneer hij onverhoopt zijn huidige woning niet heeft kunnen verkopen. BAM Vastgoed neemt in voorkomend geval de nieuwbouwwoning terug.

10 februari 2009

In Nieuwstadt brengt Nelis Infra een enorme kunststof kous aan in een transportriool met een diameter van 1,5 meter. Het riool is door betonrot aangetast en moet over een lengte van 500 meter worden hersteld.

10 februari 2009

(Persbericht Heilijgers:) Amersfoort, 10 februari 2009 - Gisteren heeft Heilijgers voor de vierde achtereenvolgende keer het Keurmerk Klantgericht Bouwen ontvangen. Met het verkrijgen van het certificaat heeft Heilijgers ook in 2008 bewezen de kwaliteit van de woningen en de dienstverlening aan haar kopers goed op orde te hebben. Daarmee onderscheidt zij zich met name op het gebied van de contacten met de kopers en het geringe aantal (opleverings)punten. Heilijgers is één van de twee bedrijven in Amersfoort die het Keurmerk mogen dragen en in totaal ontvingen 72 bouwondernemingen het Keurmerk Klantgericht Bouwen. Omdat deze bouwers al hun huizen met een waarborgregeling aanbieden, is de koper verzekerd van afbouw van zijn woning als de bouwer onverhoopt failliet gaat. Het Keurmerk is in deze onzekere tijden daarom belangrijker dan ooit.

6 februari 2009

Bunnik, 6 februari 2009 - De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv is voornemens ir. B.J. Wierenga per 1 maart 2009 te benoemen tot statutair directeur van BAM Utiliteitsbouw bv. Jan Wierenga (52) was van 1992 tot eind 2007 bij BAM werkzaam in diverse directiefuncties.

5 februari 2009

(Persbericht Portaal Eemland, gemeente Amersfoort en BAM Woningbouw Deventer:) Deventer, 5 februari 2009 - Portaal Eemland, gemeente Amersfoort en BAM Woningbouw Deventer zetten zich de komende tijd gezamenlijk in voor het scheppen van werkervarings- en leerplekken in Amersfoort. Dit is het resultaat van een intentieverklaring die de organisaties hebben ondertekend.

4 februari 2009

Den Haag, 4 februari 2009 - Tebodin bv heeft het resterende eenderde belang verworven in Tebodin EC, Hungary van KON-IN. Hiermee heeft Tebodin het volledige eigendom van de Tebodin-onderneming in Hongarije. Tebodin EC, Hungary behaalde met circa 60 medewerkers, verspreid over de kantoren in Boedapest en Szeged, een omzet van ongeveer € 4 miljoen in 2008.