Top van de Bouw zoekt vrouw; Minister Eurlings installeert Ambassadeursnetwerk voor de Bouw

(Persbericht Bouwnetwerk en Regieraad Bouw:) Gouda, 26 mei 2009 - Gisteren installeerde Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat het 'Ambassadeursnetwerk voor de Bouw'. Twaalf prominenten uit verschillende takken van de bouwsector zetten zich een jaar lang in om meer vrouwen aan te trekken voor de bouwbranche én om de doorstroming van vrouwen naar hogere en topfuncties in de bouw een impuls te geven.

Dat doen zij door verschillende concrete acties te ondernemen, zowel in hun eigen organisatie als daarbuiten. Voorbeelden zijn het aanstellen van vrouwen in zowel top- als middenkader, het opstellen van een businesscase waaruit blijkt dat vrouwen de kwaliteit van de organisatie verhogen, loopbaanbegeleiding voor vrouwen en het nadrukkelijk vervullen van een rolmodel in de sector. Het netwerk is een initiatief van Bouwnetwerk en de Regieraad Bouw en wordt uitgevoerd door Opportunity in Bedrijf.

Minister Eurlings is enthousiast over het initiatief: 'We moeten af van de technische monocultuur in de sector. Niet alleen voor vrouwen, juist ook voor mannen, is het belangrijk dat er meer vrouwen in de bouwbranche komen. Het is vooral lastig vrouwen in het middenkader op managementfuncties te krijgen. Wij gaan hiermee concreet aan de slag!'


Diversiteit en evenwicht

Uitgangspunt voor het netwerk is dat meer diversiteit in personeel en een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen in het management van levensbelang is voor elke sector, zo ook voor de bouwbranche. Ervaring in andere sectoren leert dat samenwerking tussen mensen met verschillende achtergronden en competenties ertoe leidt dat noodzakelijke vernieuwingen sneller gerealiseerd worden. Joop van Oosten, lid van Regieraad Bouw en voorzitter raad van bestuur BAM: 'Meer transparantie en betere samenwerking zijn voorbeelden van vernieuwing die we in de bouwsector willen zien. Het is mijn overtuiging dat we meer vrouwen rond en aan de top nodig hebben om dat te bewerkstelligen.'


Sectorbreed ondersteund

Het Ambassadeursnetwerk voor de Bouw volgt op de vijf landelijke Ambassadeursnetwerken, die sinds 2001 goede resultaten boekten om het 'Glazen Plafond' te doorbreken. Een begeleidingsgroep voor de bouwbranche, gevormd door Camiel Eurlings (Minister van Verkeer en Waterstaat), Elco Brinkman (voorzitter Bouwend Nederland), Joop van Oosten (lid Regieraad Bouw en voorzitter raad van bestuur BAM) en Helma Born (voorzitter van Bouwnetwerk en directeur Procap), volgt de voortgang van het Ambassadeursnetwerk voor de Bouw op de voet.


Over de Regieraad Bouw

De Regieraad Bouw is in 2004 na de Bouwenquête opgericht om verandering en vernieuwing in de bouwsector te stimuleren aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde. Professioneel aanbesteden, verbetering van samenwerking, integriteitvraagstukken en modern personeelsbeleid zijn voorbeelden van onderwerpen waarmee de Regieraad zich bezighoudt. De Regieraad Bouw is mede-initiatiefnemer van het Ambassadeursnetwerk voor de Bouw en ondersteunt het netwerk als vehikel om meer vrouwen op strategische posities in de bouw te krijgen. Regieraadslid Joop van Oosten is lid van de begeleidingsgroep van het netwerk. De Regieraad besteedt in de workshopreeks 'personeelsbeleid en diversiteit' komend najaar aandacht aan de ervaringen. Meer informatie op www.regieraadbouw.nl en www.debouwvernieuwt.nl.


Over Bouwnetwerk

Vrouwen die zich professioneel bezighouden met de gebouwde omgeving ontmoeten elkaar sinds 1984 bij het landelijke Bouwnetwerk, dat vrouwen met verantwoordelijke functies in alle gebieden van de bouw steunt en stimuleert. Behalve netwerken onderling staat het Bouwnetwerk ook voor stimulans van de doorstroom van vrouwen naar de top. Uit het onderzoek 'Getallen op Tafel' van Bouwnetwerk blijkt dat de participatie van vrouwen in hogere functies in de bouwbranche over het algemeen veel beter kan. Dat geldt in het bijzonder voor het hogere echelon. De organisatie heeft zich in de afgelopen jaren hard gemaakt om dit onderwerp op de agenda te krijgen. De oprichting van het Ambassadeursnetwerk voor de Bouw is de bekroning van dat werk. Bouwnetwerk maakt deel uit van de begeleidingsgroep. Meer informatie op www.bouwnetwerk.net.


Leden Ambassadeursnetwerk voor de Bouw:
de heer J. Schuyt

De Alliantie (voorzitter)

de heer ir D. van Well

Dura Vermeer Groep

de heer W. de Boer

Rabo Vastgoed Groep

de heer B. van der Els

Heijmans NV

mevrouw E. Nelissen

Ingenieursbureau Nelissen BV

de heer ir R.P. van Wingerden

Koninklijke BAM Groep nv

de heer P. Buck

ProRAil Infraprojecten

mevrouw drs. A. de Vries

ING Real Estate Development Nederland

drs R.H.J. Mooren

Arcadis Nederland BV

de heer W. Koster

Kone BV

de heer ir W. Spangenberg

ABT

de heer L.H. Keijts

Rijkswaterstaat, Staf Directoraat Generaal