RSS Feed Persberichten

20 maart 2009

Bunnik, 20 maart 2009 - De op 27 november 2008 door Koninklijke BAM Groep nv aangekondigde overname van het resterende 49 procent-belang in vastgoedontwikkelaar AM is heden afgerond. BAM heeft daarmee alle aandelen van AM in eigendom. De in 2006 met een consortium van investeerders overeengekomen koopprijs van het 49 procent-belang bedroeg € 49 miljoen, exclusief nog verschuldigd dividend over het boekjaar 2008 en een deel van 2009. AM blijft als werkmaatschappij van de Groep onder eigen naam en huisstijl in haar markten opereren.

18 maart 2009

Bunnik, 17 maart 2009 - De winkels en het parkeerterrein van winkelcentrum 't Hoge Veen zijn door BAM Vastgoed juridisch geleverd aan ING Real Estate. Winkelcentrum 't Hoge Veen is een ontwikkeling van BAM Vastgoed.

12 maart 2009

Bunnik, 12 maart 2009 - BAM Civiel heeft Lirema - opdrachtgever voor de parkeergarage aan de Mauritskade te Den Haag - bericht de twee verstrekte vooropdrachten (voor het ontwerp en de aanleg van de bouwput) voor zover mogelijk te hebben voltooid.

6 maart 2009

Bunnik, 6 maart 2009 - De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft de heer H. Duncan en de heer K. Meade per 1 maart 2009 benoemd tot directeur van BAM PPP bv.

6 maart 2009

Culemborg, 6 maart 2009 - BAM Infratechniek (de werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep, onder meer actief in ontwerp, aanleg en onderhoud van ondergrondse telecommunicatienetwerken) heeft overeenstemming bereikt over de verwerving van de aandelen van de Ravesteyn-bedrijven in Lopik. Naar verwachting zal de transactie binnen enkele weken zijn afgerond.

5 maart 2009

Bunnik, 5 maart 2009 - De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv maakt bekend dat de heer
P.B. Brooks, lid raad van bestuur, per 21 april 2009 met pensioen gaat.

5 maart 2009
  • Resultaat vóór belastingen en goodwillafwaardering 2008: € 353 miljoen (2007: € 342 miljoen op vergelijkbare basis*)
  • Winstmarge vóór belastingen en goodwillafwaardering: 4,0% (2007: 4,0% op vergelijkbare basis*)
  • Afwaardering goodwill AM: € 100 miljoen
  • Nettoresultaat 2008: € 162 miljoen (2007: € 268 miljoen op vergelijkbare basis*)
  • Dividendvoorstel € 0,50 in contanten per gewoon aandeel (2007: € 0,90)
  • Solide orderportefeuille: € 13,1 miljard ultimo 2008 (€ 13,8 miljard ultimo 2007)

Klik hier voor het gehele persbericht.

4 maart 2009

(Gezamenlijk persbericht van SWK, Heilijgers en Curatoren Van Hoogevest:) Amersfoort, 4 maart 2009 - Heilijgers Bouw heeft met de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) te Rotterdam, het garantie- en waarborgfonds voor de kopers van nieuwbouw koopwoningen, een principeakkoord gesloten over het afbouwen van de koopwoningprojecten van Van Hoogevest waarvoor een waarborgcertificaat is afgegeven. In totaal gaat het om enkele honderden koopwoningen, waarvan Heilijgers Bouw de afbouw zal realiseren en de garantie op zich zal nemen.

27 februari 2009

(Persbericht Koninklijke BAM Groep nv en Zuidwending VOF:) Bunnik, 27 februari 2009 – BAM heeft opdracht verworven voor de bouw van de gasinstallaties voor de eerste ondergrondse aardgasopslag in zoutcavernes in Nederland. Het project wordt gerealiseerd nabij het dorp Zuidwending (gemeente Veendam) in de provincie Groningen. Opdrachtgevers zijn Gasunie en Nuon, die de verantwoordelijkheid voor constructie, beheer en onderhoud van de ondergrondse aardgasbuffer hebben gedelegeerd aan het daartoe opgerichte samenwerkingsverband Zuidwending VOF. De opdrachtsom bedraagt circa € 90 miljoen. De uitvoering start nog deze maand. Het project zal naar verwachting eind 2010 worden voltooid.

26 februari 2009

Neder-over-Heembeek (Brussel), 25 februari 2009 - CEI-De Meyer nv heeft opdracht verworven voor de bouw van een complex van 232 appartementen en 19 woningen, alsook 138 onder- en 61 bovengrondse parkeerplaatsen. Met dit project, in opdracht van Bervoets Real Estate, is een bouwsom gemoeid van ruim € 40 miljoen. CEI-De Meyer voert de werken uit in Tijdelijke Handelsvereniging met Kumpen nv (elk voor 50%). Projectontwikkelaar Immo BAM treedt mede op als bouwheer. Bervoets Real Estate werd gevormd door Pargesy, Dexia Bank en Immo BAM (10%). 

25 februari 2009

Breukelen, 25 februari 2009 - Koninklijke BAM Groep gaat fundamenteel en toegepast onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit op het gebied van duurzame innovatie en ontwikkeling financieel ondersteunen. BAM wordt daarmee een prominente sponsor van het Center for Sustainability (CfS) van de Nyenrode Business Universiteit. Een onderdeel van de sponsorovereenkomst is de nieuwe BAM-leerstoel 'Sustainability, Strategy and Innovation' die zal worden bezet door prof. dr. Gerard Keijzers, ondersteund door twee onderzoekers.

20 februari 2009

Bunnik, 20 februari 2009 – De Universiteit van York (Noordoost-Engeland) heeft BAM Construction opdracht verstrekt voor de bouw van een nieuw faculteitscomplex. Hiermee is een bedrag gemoeid van circa € 75 miljoen. De gebouwen vormen het hart van de eerste fase voor de uitbreiding van de campus en bieden onderdak aan de vier opleidingen voor theater, film & tv, computerwetenschappen, rechten en management.

19 februari 2009

BAM Techniek zal met een stand aanwezig zijn op hét beroepenevenement van Nederland voor vmbo- en mbo scholieren en werkzoekenden, Skills Masters. Het evenement vindt plaats op 5, 6 en 7 maart aanstaande in Ahoy te Rotterdam.

18 februari 2009

Bunnik, 18 februari 2009 - BAM International bv (de werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv, die buiten Europa bouwprojecten realiseert) heeft in Tanzania twee contracten verworven met een gezamenlijke contractwaarde van meer dan € 55 miljoen.

18 februari 2009

Frankfurt, 18 februari 2009 - De Luxemburgse minister van Openbare Werken, Claude Wiseler, heeft het startsein gegeven voor de bouw van de Stafelter tunnel. In aanwezigheid van ongeveer 150 gasten werd een beeldje van de Heilige Barbara, de beschermvrouwe van de tunnelbouwers, gezegend.

17 februari 2009

(Persbericht van gemeente Leeuwarden, IPMMC Vastgoed en de Stichting het Fries Museum:) Leeuwarden, 17 februari 2009 - De gemeente Leeuwarden, IPMMC Vastgoed en het Fries Museum zijn zeer verheugd dat vandaag duidelijk is geworden dat het project Nieuw Zaailand definitief van start kan gaan.

16 februari 2009

Bunnik, 16 februari 2009 - Betonac en Galère, werkmaatschappijen van Koninklijke BAM Groep, hebben opdracht verworven voor de uitbreiding van een spoorlijn ten zuidoosten van Brussel. Opdrachtgever is Infrabel, de beheerder van het Belgische spoorwegnet. De bouwsom bedraagt bijna € 80 miljoen. De werkzaamheden starten komend voorjaar. Naar verwachting wordt het project medio 2012 voltooid.

16 februari 2009

Roosendaal, 16 februari 2009 - Burgemeester mr. M.J.H. Marijnen van de gemeente Roosendaal (op de foto links) heeft de aftrap gegeven voor de bouw van afvalenegeriecentrale BAVIRO. In zijn speech toonde de burgemeester zich trots dat in zijn gemeente dit grootschalige bouwproject plaatsvindt en Roosendaal de beschikking krijgt over een duurzame installatie met internationale uitstraling. Afvalbedrijf SITA sprak tijdens de festiviteit haar zorg uit over de beschikbare transportcapaciteit op het energienet.

13 februari 2009

Juryvoorzitter prof. ing. A. Thomsen heeft op de Bouwbeurs in Utrecht de nominaties voor de Nationale Renovatieprijs bekendgemaakt. In de categorie Woningbouw zijn twee van de drie projecten gerealiseerd door BAM Woningbouw Rotterdam, te weten De Dichterlijke Vrijheid, Rotterdam, en Jobsveem, Rotterdam. Thomsen gaf aan dat het aantal en kwaliteit van de inzendingen de jury tevreden stemt: 'Het niveau gaat elke editie weer omhoog.'

13 februari 2009

Den Haag, 13 februari 2009 - Tebodin Consultants & Engineers heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met EPEA, een onafhankelijk instituut dat Cradle to Cradle productoplossingen biedt. EPEA staat onder leiding van prof. Michael Braungart. De samenwerking met EPEA stelt Tebodin in staat om opdrachtgevers in uiteenlopende marktsectoren die Cradle to Cradle oplossingen zoeken, ondersteuning te bieden. EPEA leidt circa tien Tebodin-medewerkers op om engineering-projecten op basis van de Cradle to Cradle uitgangspunten tot stand te kunnen brengen.

Pagina's