4 november 2010 - 10:18

Verslechterende marktomstandigheden vastgoed nopen tot additionele afwaarderingen; winstverwachting 2010 break-even

Bunnik, 4 november 2010 – De afgelopen maanden zijn tekenen van herstel in de Nederlandse woningmarkt uitgebleven. Vele gemeenten hebben nieuwe projecten in de ijskast gezet en hebben plancapaciteit geschrapt. Recente studies geven een stijging aan van het aantal krimpregio’s in Nederland. BAM constateert dat in toenemende mate sprake is van een somber perspectief voor de Nederlandse woningmarkt. Steeds meer projecten worden uitgesteld of stopgezet. Ook in lopende exploitaties treedt vertraging, verdunning en versobering op met derhalve latere en lagere opbrengsten.

Op grond van bovenstaande ontwikkelingen, die zich in recente maanden versterkt hebben doorgezet, heeft BAM een bijzondere waardevermindering van € 127 miljoen op vastgoedposities van het Nederlandse vastgoedbedrijf AM genomen. Daarnaast zal een operationeel verlies van circa € 50 miljoen worden behaald vanwege tegenvallende verkopen en verkoopopbrengsten, afboekingen van plankosten en onderdekking algemene kosten.

Als gevolg van bovenstaande verliezen zal AM naar verwachting over het gehele jaar 2010 een verlies voor belasting rapporteren van circa € 177 miljoen. De raad van bestuur van BAM heeft het vertrouwen dat AM het jaar 2011 met een klein positief resultaat zal afsluiten.

De resultaten van alle andere sectoren ontwikkelen zich beter dan verwacht. Naar verwachting zal BAM over het gehele jaar 2010 een nettoresultaat van ongeveer break-even rapporteren.

Gebaseerd op interne berekeningen voldoet BAM per 30 september 2010 aan de financiële convenanten en is er geen noodzaak voor het afwaarderen van goodwill op AM.

BAM publiceert donderdag 18 november 2010 de cijfers over de eerste negen maanden van 2010.


Nadere informatie:


  • Pers: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21;

  • Analisten: drs. P.R.E. Snippe, (030) 659 87 07.

De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep geeft op 4 november 2010 tijdens een Nederlandstalige conference call voor analisten en journalisten om 11.00 uur een korte mondelinge toelichting op dit bericht. Geïnteresseerden kunnen inbellen op telefoonnummer (010) 294 42 33 voor de luistersessie (geen mogelijkheid tot het stellen van vragen). De conference call zal na afloop als een downloadable MP3 bestand beschikbaar zijn.