BAM en MerweOord zoeken gezamenlijk een gegadigde voor BAM belang in Van Oord

Bunnik, 17 december 2010 - Koninklijke BAM Groep en MerweOord, de investeringsmaatschappij van de familie Van Oord, zijn overeengekomen gezamenlijk te zoeken naar een gegadigde voor het 21,5 procentbelang van BAM in Van Oord.

MerweOord zal het door derden van BAM te verwerven belang in Van Oord desgewenst aanvullen tot maximaal 30 procent, waardoor naar verwachting de desinvesteringsmogelijkheden zullen toenemen. Koninklijke BAM Groep heeft al eerder het voornemen uitgesproken om het door haar gehouden minderheidsbelang uit strategische overwegingen te desinvesteren.

NPM Capital en MerweOord hebben overeenstemming bereikt over de verkoop aan MerweOord van het 27,5 procentbelang dat NPM Capital in baggeronderneming Van Oord houdt, met welke transactie BAM heeft ingestemd. BAM heeft een gelijkwaardig aanbod van MerweOord om het belang van BAM in Van Oord over te nemen afgewezen. Partijen doen geen mededelingen over de overnamesom.

Nadere informatie: Drs. P.R.E. Snippe, (030) 659 87 07.

AP/pr/10/0215